CO2 uitstoot gestegen in Nederland in 2015

Nederland wil werk maken van duurzaamheid. Langzaam maar zeker raakt de overheid en het bedrijfsleven er van doordrongen dat de klimaatdoelstellingen niet vanzelf worden gehaald. Men zal zich moeten inzetten en investeringen moeten doen. Dat kost geld en tijd. Daarnaast zijn innovaties nodig op het gebied van hernieuwbare energie. Kolencentrales zouden gesloten moeten worden maar dan moeten er wel effectieve oplossingen worden geboden in de Nederlandse energievoorziening. De druk wordt steeds groter en de tijd om de aanpassingen door te voeren wordt steeds korter.

CO2 uitstoot gestegen
In 2015 is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met vijf procent gestegen ten opzichte van 2014. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Volgens het CBS komt de stijging in de CO2 emissie vooral doordat elektriciteitscentrales in 2015 meer steenkool en meer aardgas hebben verstookt voor het opwekken van elektriciteit. Daarnaast is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ook meer aardgas verbrand voor het verwarmen van woningen en utiliteit in Nederland. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van CO2 echter wel twaalf procent lager.

Doelstelling
De Nederlandse Staat moet in 2020 haar CO2 uitstoot met minimaal 25 procent hebben gereduceerd. Daarbij wordt de CO2 uitstoot van 1990 als uitgangspunt gehanteerd. Het kabinet wil zich inzetten om deze doelstelling te behalen. Daarbij ontkomt de Nederlandse regering niet aan radicale maatregelen. De overheid overweegt zelfs om twee nieuwe kolencentrales in Nederland te sluiten. Minister Kamp is hier vooralsnog op tegen. Hij noemt deze gang van zaken kapitaalvernietiging.

Reactie van Technisch Werken
Het sluiten van kolencentrales is niet de ware oplossing van het probleem. Als je niet uitkijkt worden in Nederland energievoorzieningen gesloten om er vervolgens achter te komen dat men te weinig energie in eigen land opwekt om aan de energiebehoefte te voldoen van de Nederlandse bevolking en bedrijfsleven. De kern is innovatie op het gebied van energievoorziening. Men moet leren op een andere manier energie op te wekken.

Bovendien zal men ook minder energie moeten gebruiken en verbruiken. Heel veel instanties, organisaties maar ook huishoudens verbruiken onnodig veel energie. Ze isoleren hun woningen en utiliteit aan de ene kant maar blijven ruimtes en kamers verwarmen terwijl deze niet gebruikt worden. Dit is slechts een voorbeeld  maar er zijn meer voorbeelden te bedenken. De energiebehoefte moet omlaag.

Als de energiebehoefte niet lager wordt en de opwekking van hernieuwbare energie niet beter gaat verlopen dan zal Nederland de kolencentrales open moeten houden of energie moeten kopen uit het buitenland. Uiteraard moet dat natuurlijk wel zogenaamde “groene energie” zijn, maar welke garanties geeft dat? Verder overweegt men nog om gasgestookte elektriciteitscentrales te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Deze gasgestookte centrales zouden minder CO2 uitstoten. Echter ben je ook bij deze elektriciteitscentrales afhankelijk van fossiele brandstoffen en de vraag is of je dat nog moet willen. Er moeten effectievere oplossingen worden gevonden op het gebied van hernieuwbare energie.