CO2 emissie luchtverkeer EU moet omlaag in 2017

De Europese Commissie wil de CO2-uitstoot van vluchten tussen de EU lidstaten omlaag brengen. Deze maatregel is echter alleen gericht op vliegverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie, het internationale vliegverkeer  naar andere continenten zal echter niet worden aangepakt op het gebied van de CO2 uitstoot.

Dit komt naar voren uit het voorstel dat vrijdag 3 februari 2017 door EU-commissaris Miguel Arias Cañete van de Klimaatactie is gepubliceerd.  Dit voorstel is ook gericht op het aanpassen van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit ETS werkt in de praktijk niet heel goed. Bedrijven in de EU worden nauwelijks geprikkeld om hun CO2 uitstoot te reduceren.

Advies uit rapport

Vanaf 2012 moeten luchtvaartmaatschappijen betalen voor hun uitstoot bij intra-Europese vluchten. Dit zijn bijvoorbeeld vluchten tussen Europese steden zoals van Berlijn naar Parijs. Ondanks deze verplichte betaling zijn de luchtvaartmaatschappijen niet verplicht hun uitstoot verder terug te reduceren. De industrie is volgens het ETS wel verplicht om hu  CO2 uitstoot te reduceren. Veel vliegtuigmaatschappijen betalen dus wel voor de CO2 emissie maar veranderen niets. Op die manier blijft de CO2 emissie in het luchtverkeer in Europa onveranderd en dat is nu juist niet de bedoeling.

Daarom moet ook het vliegverkeer tussen de luchthavens in de Europese Economische Ruimte, dit is de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, voortaan ook onder de richtlijnen van het ETS te brengen aldus het advies in het rapport. Verschillende milieuorganisaties en politieke partijen reageren positief op het voorstel om de ETS ook op het luchtverkeer in Europa toe te passen.