China moet overcapaciteit in de Chinese industrie aanpakken in 2016

China draait overcapaciteit in de industrie. Dit houdt in dat China meer productie draait dan er vraag is op de markt. Door de overcapaciteit biedt China haar producten overal ter wereld aan tegen zeer scherpe prijzen. Ook in Europa worden Chinese producten tegen scherpe prijzen verkocht. De Europese Kamer van Koophandel (EUCham) maakt zich zorgen over de Chinese productie. Het EUCham wil dat China de overcapaciteit in de Chinese industrie gaat aanpakken. Als China dat niet doet kan er een handelsconflict ontstaan. EUCham geeft aan dat China de status van markteconomie kan mislopen als Peking niet ingrijpt in de industrie. Dit werd maandag 22 februari 2016 gemeld door Het Financieele Dagblad (FD).

Markteconomie
China heeft zich vijftien jaar geleden aangesloten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Toen is er afgesproken dat het land eind 2016 de status markteconomie zou kunnen krijgen. Als een land de status heeft van markteconomie kan het land zich makkelijker bewegen in de wereldmarkten. Het wordt dan voor andere landen moeilijker om drempels op te werpen en hun eigen markten te beschermen. De Europese markt is bezorgd over de dumping van Chinese producten. Europa is daarom terughoudend met het verstrekken van de status markteconomie aan China. Europa kan het verstrekken van de status markteconomie aan China alleen blokkeren als onomstotelijk wordt bewezen dat Chinese producten onder de kostprijs worden aangeboden. Op dit moment is de bewijslast niet voldoende om dit te bewerkstelligen.

Daling binnenlandse vraag China
In China groeit de binnenlandse vraag in China niet ondanks dat blijft de capaciteit van de industrie nog altijd snel toenemen. De daling van de binnenlandse vraag in China zorgt er voor dat Chinese bedrijven hun producten tegen extreem lage prijzen in het buitenland proberen te verkopen. Het jaar 2016 is het vierde jaar op rij dat de Chinese producentenprijzen dalen. In januari 2016 daalden de prijzen van Chinese producten nog met 5,3 procent.

Hervormingen in China
Inmiddels heeft China hervormingen aangekondigd. Deze hervormingen moeten het aanbod van Chinese producten beperken. China heeft beloofd dat ze de overcapaciteit in de Chinese industrie zal beperken. Als bedrijven in China niet zonder staatssteun kunnen blijven bestaan omdat ze onrendabel zijn dan laat China deze bedrijven failliet gaan. Volgens EUCham is dit beleid nog niet effectief. Dit komt omdat lokale overheden andere belangen hebben. Veel lokale overheden in China hechten meer belang aan banen en economische groei dan het feit of een organisatie rendabel is of niet.

Reactie van Technisch Werken
China moet hervormen. Het land heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt in de wereldhandel. Dat is natuurlijk gunstig voor China maar de groei zorgt er ook voor dat China te maken krijgt met andere invloeden. In het Westen is de handel al geliberaliseerd maar in China zijn veel bedrijven nog afhankelijk van staatssteun. Dat is een bijzondere gang van zaken want het zorgt er voor dat er andere belangen gaan spelen. Bij veel Chinese bedrijven draait het niet om een bepaalde winst maar meer om de invloed die het bedrijf heeft. Dan zijn de producten van minder belang.

Goedkoop eenvoudige producten op de markt brengen komt veelvuldig voor. Maar wat als mensen de producten helemaal niet willen? In dat geval kijken de bedrijven over de landsgrenzen van China om producten aan andere landen te verkopen. Dit gebeurd vaak tegen zeer lage prijzen. Als een bedrijf toch geen winst hoeft te maken is dat geen probleem. Het is echter wel een probleem voor de bedrijven in die landen die vergelijkbare producten maken en wel een bepaald resultaat moeten laten zien. Deze bedrijven zien Chinese dumpproducten als een serieuze bedreiging voor hun voortbestaan.