China laat stroomprijzen 20 procent stijgen in oktober 2021

De Chinese overheid heeft besloten om de gereguleerde elektriciteitsprijzen voor grootverbruikers te laten stijgen. Deze beslissing heeft het land genomen als investering in de energieproductie en energielevering. Momenteel staat de levering van energie onder druk. Het land heeft te maken met verschillende stroomstoringen. Deze storingen zorgen voor problemen voor mensen maar ook bedrijven. Doordat China nu een hogere prijs heeft ingevoerd voor elektrische stroom is het voor producenten van elektrische stroom winstgevender geworden om hun aanbod aan elektrische energie te vergroten. Daarnaast zorgt de hogere stroomprijs er ook voor dat er een stimulans wordt gegeven om minder elektrische energie te verbruiken. Hoe meer energie je verbruikt hoe meer kosten je maakt. Dat is natuurlijk logisch maar als de stroomprijzen met twintig procent zijn toegenomen ten opzichte van het vorige plafond dan gaat het wel heel hard.

Econoom Lu Ting van zakenbank Nomura in Hongkong vermoed dat de impact van de maatregel op de consumentenprijzen ongeveer 0,4 procentpunt kan zijn. Er zijn wereldwijd problemen met betrekking tot de levering van energie. Ook in China is dat goed merkbaar. Nu de coronacrisis voorbij is ziet men de prijzen van grondstoffen stijgen. De energieprijzen schieten ook steeds verder omhoog nu bedrijven meer gaan produceren. China haalt inmiddels ook aardgas uit andere landen doormiddel van grote tankschepen die gevuld zijn met LPG. Verder worden ook meer kolen geïmporteerd. Deze extra kolen moeten er voor zorgen dat China in de winter nog voldoende elektrische stroom kan produceren.

Veel kolencentrales kunnen worden overgeschakeld op aardgas wat een schonere verbranding geeft. Nu de prijzen voor aardgas omhoog zijn geschoten worden steenkool en bruinkool weer aantrekkelijker. De aankomende klimaatonderhandelingen van de VN in Glasgow worden echter wel bemoeilijkt nu China plannen heeft om meer steenkool te verbranden. Zonder steenkool te verbranden heeft China echter een groot probleem in haar energievoorziening. Waar men in Nederland juist afscheid gaat nemen van steenkool wordt in China juist meer steenkool verbrand. Dat zorgt er voor dat de klimaatdoelstellingen wereldwijd maar met moeite behaald kunnen worden. landen moeten onderling samenwerken om de klimaatdoelen te behalen maar deze samenwerking komt onder druk te staan bij een gebrek aan energie. Nu energie schaars is geworden gaan de prijzen omhoog en zoekt men naar goedkopere oplossingen of naar energiedragers die goedkoper zijn en meer voorradig zijn. Steenkool is dan een oplossing hoewel er veel CO2 bij de verbranding hiervan vrijkomt.