CBS: inkomen werknemers tussen 2007 en 2017 bijna gelijk gebleven

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is het inkomen van de meeste werknemers in Nederland in de periode tussen 2007 en 2017 gelijk gebleven. Het statistiekbureau heeft berekend dat het gemiddelde inkomen van mensen die in loondienst werken in 2007 ongeveer 34.100 euro was op jaarbasis. Bij de berekening van dit bedrag is rekening gehouden met de inflatie. Voor 2017 werd een inkomen van 35.200 euro berekend. Ook bij dit bedrag is rekening gehouden met de inflatie.

Zelfstandigen onder personeel, oftewel zzp’ers hadden in 2007 gemiddeld een inkomen van 27.500 op jaarbasis. In 2017 kwam dit bedrag uit op 28.000 euro. Zelfstandigen met personeel verdienden in 2007 in totaal ongeveer 50.100 op jaarbasis in 2007. Dit bedrag was gedaald tot 48.500 in 2017. Bij werknemers en zzp’ers steeg het inkomen in tien jaar tijd dus een beetje en bij zelfstandigen met personeel daalde het inkomen op jaarbasis.