CBS: consumenten kopen minder nieuwe auto’s in 2016

In 2016 daalt de verkoop van nieuwe personenauto’s aanzienlijk ten opzichte van 2015. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gegevens over de verkoop van auto’s in 2016 vergeleken met met ee verkoopgegevens van 2015. Hieruit komt naar voren dat in de eerste negen maanden van 2016 in totaal 15.600 minder nieuwe personenauto’s zijn verkocht dan in dezelfde periode in 2015.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er sprake van een daling in de autoverkoop van vijf procent in 2016 ten opzichte van vorig jaar. In kwartaal drie van 2016 kwam het aantal verkochte nieuwe auto’s op 91.000. In 2015 verkocht men in Nederland nog in het derde kwartaal bijna honderdduizend. De verkoopdaling in de autobranche kwam in kwartaal 3 van 2016 uit op een daling van 8 procent.

Verkoop van tweedehands auto’s

Het CBS gaf bij de cijfers wel duidelijk aan dat de verkoop van het aantal nieuwe auto’s maar goed is voor een klein deel van de totale Nederlandse autoverkoop. Als men de verkoop van occasions meeneemt in het totaal van de autoverkoop dan zijn er in Nederland tot en met de maand september van 2016 ruim 1,7 miljoen auto’s verkocht. Hiervan waren maar liefst 1,5 miljoen auto’s tweedehands. In kwartaal 3 van 2016 hebben consumenten in Nederland ongeveer 473.000 tweedehands auto’s aangeschaft. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2015. De verkoop van tweedehands auto’s gaat in Nederland dus aanzienlijk beter dan de verkoop van nieuwe auto’s.