Cao-lonen zijn in 2015 sterk gestegen

In 2015 zijn de cao-lonen in Nederland sterk gestegen. De stijging van de cao-lonen in afgelopen jaar was de sterkste stijging sinds 2012. De cao-lonen gingen in 2015 met 1,4 procent omhoog. In 2014 was de stijging nog 0,9 procent. Dit werd donderdag 7 januari 2016 gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Stijging cao-lonen per sector
De cao-lonen stegen niet in elke sector even sterk. Met name bij de overheid werden de lonen aanzienlijk verhoogd. De loonsverhoging voor ambtenaren nam met 2,3 procent toe. In de gezondheidszorg namen de cao-lonen met 1,3 procent toe en bij de sociale verzekering was de toename 1,1 procent.

Als men kijkt naar de bedrijfstakken dan was de cao-loonstijging het hoogst in het onderwijs en ook bij de waterbedrijven & afvalbeheer. Hier was de toename van et cao-loon 2,6 procent. Werknemers die in de energievoorziening werkzaam zijn zagen hun cao-loon met 0,8 procent toenemen en in de financiële dienstverlening met 0,7 procent. In de laatste twee sectoren was de toename van het cao-loon het geringste.

Reactie van Technisch Werken
De cao-lonen kunnen weer stijgen want veel sectoren maken een herstel door. Ondanks dat wordt er in de grootmetaal aan het begin van 2016 nog steeds gestaakt voor onder ander een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ook in 2016 zullen er veranderingen optreden in het cao-loon van werknemers.