CAO akkoord voor metaal- en elektro-industrie bereikt op 14 juli 2021

Afgelopen woensdag zijn de vakbonden en werkgevers in de metaaltechniek het eindelijk eens geworden over een nieuwe cao voor metaal- en elektro-industrie. Onder de cao voor de metaal- en elektro-industrie vallen ongeveer 160.000 werknemers. Het sluiten van het cao-akkoord is een langdurig proces geweest waarin meerdere stakingen hebben plaatsgevonden. Verschillende stakingen werden gehouden bij werkgevers in de metaaltechniek omdat de werknemers ontevreden waren over het bod van de werkgevers.

De stakingen werden onder andere gehouden bij de truckbouwers Scania en DAF en bij VDL Nedcar en Tata Steel. Inmiddels hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijk akkoord bereikt. Dit akkoord omvat een eerste loonsverhoging van 2,3 procent. Deze wordt verstrekt met terugwerkende kracht per 1 juli dit jaar. Daarnaast krijgen werknemers in de metaal-en elektro-industrie ook nog een loonsverhoging van 3 procent op 1 februari 2022. Daarnaast zijn de werkgevers en werknemers in deze sector met elkaar overeengekomen dat werknemers die al op 1 december 2020 in dienst waren een eenmalige compensatie krijgen. Deze compensatie ontvangen ze voor de gemiste loonsverhoging tussen die datum en 1 juli 2021.

Het was een tijdje geleden dat de huidige cao is afgelopen. Dat gebeurde op 1 december 2020. Voor uitzendkrachten is ook een besluit ingevoerd. Zo wordt minimaal 2.400 uitzendkrachten een vast contract aangeboden. Ook het jeugdloon wordt afgeschaft. Tot slot komt er ook een regeling die het mogelijk maakt om eerder te stoppen met werk. Deze regeling is van toepassing voor mensen die een zwaar beroep uitvoeren in de metaal-en elektro-industrie.