Bouwsector start met spaarregeling voor zzp’ers in 2017

Werkgevers en werknemers die actief zijn in de bouwsector zullen in 2017 gaan starten met een proef waarin een speciale alomvattende spaarregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt opgericht. Dit heeft Charles Verhoef de voorzitter van belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw (ZBO) laten weten aan de nieuwswebsite nu.nl. Volgens de ZBO moet de spaarregeling er voor zorgen dat er een financiële buffer kan worden opgebouwd door ondernemers.

Deze ondernemers kunnen alleen aanspraak maken op deze financiële buffer wanneer men spreekt van een sociaal risico. Een sociaal risico kan volgens de voorzitter van ZBO op verschillende manieren aan de orde komen. Denk hierbij “aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen” aldus Verhoef. De belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw wil de spaarregeling zo breed mogelijk invoeren. Het is de bedoeling dat deze regeling ook het vraagstuk van wel of geen verplichte arbeidsverzekering afsluiten kan oplossen voor zzp’ers.

Spaarregeling zzp’ers
De spaarregeling voor de zzp’ers moet op een fiscaal aantrekkelijke manier gebruikt kunnen wordne. Zzp’ers moeten kunnen sparen en daarbij de inleg aftrekken van hun bruto inkomsten. De belasting over het spaargeld moet pas betaalt worden wanneer het bedrag aan de zzp’er wordt uitkeert. Als een zzp’er gewoon eigen spaargeld opbouwt op een spaarrekening dan moet hij of zij vanaf 25.000 euro vermogensrendementsheffing betalen. Dit is een omstreden belasting omdat de belastingdienst er van uitgaat dat er een bepaalde winst op het vermogen wordt behaald, ook als daar in de praktijk helemaal geen sprake van is. Daarom moet de spaarpot die door zzp’ers gebruikt wordt om sociale risico’s af te dekken niet worden belast. Volgens de heer Verhoef is er sprake van een fiscale straf terwijl je met het plan van de ZBO juist zzp’ers stimuleert om een buffer op te bouwen.

Draagvlak onder zzp’ers in de bouw
De ZBO-voorzitter wijst er op dat er binnen de bouw een breed draagvlak voor de plannen zijn onder werkgevers, werknemers en andere partijen. Daarom wordt binnenkort in de bouwsector een experiment gestart met de opbouw van spaargeld voor zzp’ers die daarmee hun eigen sociale risico’s kunnen afdekken. De ZBO-voorzitter geeft ook aan dat de Nederlandse politiek in Den Haag eveneens positief is over de voorgenomen plannen.

ZZP in de bouw
In de bouw zijn ongeveer 120.000 zelfstandigen actief in Nederland. Veel van deze zelfstandigen zonder personeel hebben een wantrouwen tegen reguliere pensioenfondsen. Dat heeft er voor gezorgd dat de ZBO dit initiatief heeft ontwikkeld aldus Verhoef. Er zijn veel berichten geweest over de ontwikkelingen in de pensioenopbouw. Zo zou de pensioenuitkering niet meestijgen met de prijzen en vindt het indexeren dus niet of nauwelijks plaats. Daarnaast zijn er berichten over het korten van pensioenen. Door al deze negatieve berichten omtrent pensioenen is er bij deze zzp’ers weinig animo om zich aan te sluiten bij een dergelijk pensioenfonds. Het alternatief is zelfstandig sparen en daarvoor is een effectief middel nodig zoals het plan dat ontwikkeld is door de ZBO.