Bouwsector groeit sterk in 2016 volgens ING

De bouwsector heeft in 2015 een behoorlijke groei doorgemaakt. Deze groei zal naar verwachting van het economisch bureau van ING in 2016 worden voortgezet. Het bureau heeft voor 2016 een groei van 4 procent geraamd voor de bouwproductie. Als deze groei daadwerkelijk wordt verwezenlijkt is de bouwproductie in 2016 één van de hardst groeiende sectoren van Nederland.

Woningbouw
De woningbouw is een belangrijke aanjager geweest in 2015 voor de bouwsector. Ook in 2016 is de woningbouw een belangrijk segment waar de bouwsector haar omzet en marge vandaan hoopt te halen. In tegenstelling tot de woningbouw gaat het met de infrasector en de utiliteitsbouw nog niet heel goed in Nederland. Deze sectoren blijven achter ten opzichte van de woningbouw.

Bouwproductie in 2015
Als men aan het einde van 2015 terugblikt op de bouwproductie in Nederland dan valt op dat er in de eerste twee kwartalen sprake was van groei. In het derde kwartaal nam de bouwproductie af. De krimp was in dat kwartaal 2 procent. Volgens de ING is deze krimp te wijten aan de beëindiging van het lage btw-tarief in juni. Als men echter heel 2015 in ogenschouw neemt dan is de gehele bouwproductie over het hele jaar met zes procent gestegen.

Aantal bouwvergunningen
In de periode tussen eind 2013 en de zomer van 2015 is het aantal bouwvergunningen die in Nederland werden verstrekt flink gestegen. Dit komt vooral door de aantrekkende woningmarkt. Na de zomer van 2015 stagneerde de groei in de bouwvergunningen echter. Dit zou volgens de ING te wijten zijn aan het gebrek aan nieuwe bouwlocaties in Nederland. Verder zouden veel bouwbedrijven niet een té snelle groei willen hebben.

Vooruitzichten bouwsector voor 2016
Na het verlenen van een bouwvergunning door een lokale overheid duurt het nog anderhalf tot twee jaar voordat een woning daadwerkelijk gebouwd is. Om die reden zullen veel bouwbedrijven in 2016 ook nog profiteren van de grote hoeveelheid bouwvergunningen die voor de zomer van 2015 zijn verleend.  De ING verwacht dat in 2016 het aantal gerealiseerde woningen verder stijgt in Nederland. In 2015 waren er nog 47.000 woningen gerealiseerd en in 2016 moeten dat ongeveer 53.000 worden.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector heeft in de crisistijd een behoorlijke harde klap gehad. Veel bouwpersoneel kwam op straat te staan omdat bedrijven het personeel om bedrijfseconomische redenen moesten laten vertrekken. Daarnaast zijn een aantal bouwbedrijven ook failliet gegaan. Kortom de economische crisis heeft de bouwsector verhoudingsgewijs hard getroffen. Gelukkig gaat het nu beter met deze sector. De woningmarkt trekt aan en er vindt weer doorstroom plaats. Daarom worden er ook weer nieuwe woningen gebouwd in Nederland. In sommige steden worden oude woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe modernere woningen die bovendien energiezuiniger zijn. Dat zijn hele positieve ontwikkelingen waarmee we hoopvol 2016 tegemoet gaan.