Bouwproductie neemt af eind 2015

Het ging in Nederland heel goed met de bouwsector in Nederland. In de periode van de economische crisis kreeg de bouwsector het zwaar te verduren. Verschillende bouwbedrijven moesten personeelsleden noodgedwongen laten vertrekken.  In een aantal gevallen waren ontslagen om bedrijfseconomische redenen niet voldoende om het voortbestaan van bouwbedrijven te waarborgen en moest er een faillissement worden aangevraagd.

In 2015 raakten veel bouwbedrijven uit de economische problemen.  Er werden meer huizen gebouwd en ook de renovatieprojecten van bestaande woningen nam toe. De utiliteitsbouw deed het ook wel goed al hadden verschillende bouwbedrijven in de crisistijd scherp in geschreven op utiliteitsbouw.  Dit zorgde er voor dat ze de projecten tegen een lage prijs moesten afmaken in 2015 terwijl er lucratieve projecten loskwamen die ze liever hadden uitgevoerd.

Bouwproductie

De bouwproductie nam toe aan het begin van 2015. Dat is logisch want veel bouwbedrijven kregen het drukker. Toch is er sinds oktober 2015 sprake van een afname in de bouwproductie aldus de Rabobank. Dit is voor het eerst sind ruim een jaar tijd. Ook andere sectoren in de bouw kregen het volgens de bank moeilijker. Er was spraken van een gemiddelde omzetdaling van 2,2 procent in de bouwsector in de maand oktober ten opzichte van dezelfde maand in 2014.

Toch positief nieuws voor de bouwsector

Ondanks deze constatering is de ABN Amro wel positief als het gaat om de bouwsector. Volgens de bank zal de bouw de komende tijd nog wel een groei door blijven maken. Deze groei zal baar verwachting minder groot zijn dan de groei die deze sector eind 2014 doormaakte.

Reactie van Technisch Werken

De bouwsector kwam eind 2014 uit een diep dal. Daarom was het verschil toen ten opzichte van crisisjaar 2013 enorm. Het zou bijzonder zojn als men nu ten opzichte van eind 2014 weer een enorme groei zou kunnen laten zien. De groei startte explosief maar is nu weer op een normaal tempo gekomen en daar is niets mis mee. Nu moet dit groeitempo wel op peil gehouden worden.