Bouwend Nederland: aanleg van infrastructuur in de knel door stikstofregels vanaf 2023

Het stikstofbeleid heeft voor veel onrust gezorgd onder boeren maar ook onder bouwbedrijven. De komende tijd zal de bouwsector vanwege dit stikstofbeleid verschillende keuzes moeten maken. Over het algemeen kunnen de kleine woningbouwprojecten in Nederland wel doorgaan. Grotere problemen ontstaan bij de grootschalige bouwprojecten. Volgens Eline Maarse de woordvoerder van Bouwend Nederland zijn de echt grote problemen vooral in de aanleg van infrastructuur. Volgens de woordvoerder ligt in de aanleg van infrastructuur het werk voor een onbepaalde tijd stil. Het gaat daarbij om projecten waarmee miljarden gemoeid gaan. De aanleg van wegen is van groot belang voor de bereikbaarheid van woningen.

Wegenbouw en woningbouw

Als er geen wegen aangebracht kunnen worden zal de bouw van grote nieuwe woonwijken ook in de knel komen. Dan is de bouw van de woningen niet direct het grote probleem maar de wegen die er naar toe moeten lopen. Aannemers in Nederland merken op dat het aantal opdrachten voor bouwprojecten aan het afnemen is. Er zijn kleinere projecten waar steeds meer bouwbedrijven zich op storten. Grote bedrijven in de civiele techniek zijn nu bezig met het opnieuw bestraten van bestaande wijken omdat ze geen projecten krijgen voor het straten van nieuwe wijken. Op dit moment lijken oplossingen voor de stikstofproblemen nog ver weg. Een nieuwe regering zal in Nederland met oplossingen moeten komen.