Bouwbedrijf Heijmans stopt met probleemcontracten vanaf 2016

Verschillende bouwbedrijven hebben in de economisch slechte tijd projecten aangenomen die niet rendabel zijn of die om andere redenen voor problemen zorgen. Bouwbedrijf Heijmans heeft inmiddels de beslissing genomen een punt te zetten achter een probleemcontract dat het bedrijf in het verleden heeft gesloten. Deze contracten kunnen echter niet eenzijdig worden beëindigd. Daarvoor moeten de partijen die de contracten hebben gesloten met elkaar in overleg.

Bouwbedrijf Heijmans heeft voor het beëindigen van het probleemcontract gesprekken gevoerd met Waterschap De Dommel. Gezamenlijk zijn ze overeen gekomen dat de samenwerking bij het onderhoud van de Energiefabriek Tilburg wordt stopgezet. Het verbreken van een contract kost echter geld. Door het verbreken van het contract voor het onderhoud van energiefabriek ontstaat er een negatief effect op het bedrijfsresultaat van Heijmans. Dit negatieve effect op de ebitda wordt geraamd op ongeveer 15 miljoen euro.

Het contract werd in 2012 door Heijmans getekend. Dit was in de periode dat het er in Nederland economisch niet goed voor stond. Bouwbedrijven hadden het toen erg slecht en langlopende contracten zorgden voor stabiliteit. Daar stond echter dikwijls een lage prijs tegenover. Het werk in de bouw neemt echter in 2016. Daardoor  kunnen bouwbedrijven veel betere projecten binnenhalen waar ze veel meer geld mee kunnen verdienen. Omdat goed personeel in de bouw schaars is kunnen bouwbedrijven beter hun personeel inzetten op meer rendabele projecten. Daar houden ze uiteindelijk meer geld aan over.