Bouw zonneparken en datacentra op ‘slechte grond’ vanaf 2020

Nederland is een klein en dichtbevolkt land. Dat betekent dat we zorgvuldig met onze grond moeten omgaan. Ons Lage Land heeft veel grote voordelen voor bijvoorbeeld de landbouw en akkerbouw maar dan moeten we wel de juiste keuzes maken. De afgelopen jaren is veel grond uitgeput door intensieve landbouw ook worden er in bestemmingsplannen soms keuzes gemaakt waar men achteraf vraagtekens bij kan zetten. Zo wordt kwalitatief goede landbouwgrond in Nederland nog regelmatig aanwend als bouwgrond voor bijvoorbeeld datacentra of zonneparken.

Bij de aanleg van dit soort gebouwen en installaties zou men er beter aan doen om de bodemkwaliteit goed te beoordelen. Als de bodem geschikt is voor landbouw of veehouderij dan is het verstandig om de bodem daar in eerste instantie voor te gebruiken want goede landbouwgrond wordt schaarser. Minder goede grond zou men kunnen gebruiken voor de aanleg van zonneparken of voor de bouw van grote gebouwen in de industrie of utiliteit. Ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is van mening dat de overheid er meer voor moet zorgen dat er zorgvuldig met de Nederlandse bodem wordt omgegaan.