Bouw van windmolenpark vereist onderzoek naar milieueffecten

Als Nederland de energiedoelstellingen wil behalen is het noodzakelijk om een groot aantal windmolens te plaatsen. Geen wonder dat er verschillende windmolenparken worden gebouwd. Het aanleggen van windmolenparken wordt beschouwd als een nuttige investering in duurzame energie. De doelstelling van windmolenparken is natuurlijk om op een verantwoorde en groene manier elektriciteit op te wekken. Voordat men windmolenparken gaat aanleggen dient er echter voldoende onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de windturbines op het milieu en de omgeving.

Dit komt ook naar voren uit een recente uitspraak van de Raad van State over een windmolenpark in Delfzijl. Volgens deze uitspraak zou men voorafgaand aan de bouw van het windmolenpark het milieu en de effecten van windmolenparken op het milieu beter in kaart moeten brengen. Hierbij kun je denken aan geluidsoverlast en het ontstaan van slagschaduwen om het moment dat de windmolens aanstaan. Ook kunnen de bladen van de windturbines vogels raken waardoor schade aan de fauna kan ontstaan. Volgens de wetgeving in Europa is er een verplichte toets nodig waarin de effecten van windmolens op het milieu in kaart worden gebracht. In Nederland zouden minimaal 25 andere parken zonder definitieve bouwvergunning een dergelijke toets niet gedaan hebben. De milieutoets moet altijd worden gedaan. Zelfs als er al een definitieve bouwvergunning is verleend door de overheid. Het is op dit moment onduidelijk wat de effecten zijn van de uitspraak van de Raad van State voor de bouw van andere windmolenparken.