Bouw van tientallen asielzoekerscentra onzeker in 2016

In de afgelopen periode zijn maanden zijn asielzoekers veel in het nieuws geweest. Voor en tegenstanders van het Nederlandse en vooral het Europese asielbeleid bestoken elkaar met argumenten. In de politiek zijn asielzoekers en de bouw van asielzoekerscentra een onderwerp van discussie. Ondertussen kijkt men ook naar de praktische kant van de zaak, men moet namelijk de asielzoekers ook huisvesten. Daarvoor moeten bouwprojecten worden opgestart. Dat vereist voorbereiding en men moet ook de financiën tijdig op orde hebben.

Bouw asielzoekerscentra
Uiteraard is de instroom van asielzoekers van groot belang bij het beoordelen van het aantal bouwlocaties dat nodig is in Nederland. Als deze instroom afneemt heeft dat gevolgen voor de bouw van azc’s. Eerder had men gepland dat er de komende maanden in Nederland nog 40 nieuwe opvanglocaties zouden moeten worden geopend. Voor 24 locaties is de bouw nu echter onzeker. Van 4 locaties heeft men al de beslissing genomen om geheel van de bouw af te zien. Deze informatie komt naar voren uit een rondgang van de NOS bij Nederlandse  gemeenten waar de bouw van een asielzoekerscentrum is gepland.

Instroom asielzoekers valt mee
De afgelopen maanden in de instroom van asielzoekers veel lager uitgevallen dan in 2015 eerder werd ingeschat. Van veel opvangcentra wordt nauwelijks gebruik gemaakt. In totaal wordt op dit moment 60 procent van de bedden in opvangcentra benut. Dit houdt in dat veertig procent van de bedden leeg zijn. Desondanks worden nog steeds nieuwe asielzoekerscentrums gebouwd. Dat is natuurlijk een onlogische ontwikkeling. Vooral de bouw van veertig nieuwe locaties in Nederland lijkt op dit moment overdreven. Dan zouden er namelijk 20.000 extra bedden bijkomen voor asielzoekers. Gemeenten overleggen op donderdag 8 september 2016 samen met de provincies, het COA en het kabinet of de bouw wel echt noodzakelijk is.