Bouw luier-recyclingfabriek Nijmegen van start op dinsdag 18 september 2018

Luiers behoren tot afval dat zeer moeilijk afbreekbaar is vanwege de grote hoeveelheid plastic die in de meeste luiers zijn verwerkt. Ieder jaar worden in Nederland honderdduizenden luiers bij het huishoudelijk afval gegooid. Volgens Milieu Centraal zouden in Nederland ieder jaar een half miljoen kinderen luiers om hebben. Vanaf de geboorte totdat een kind zindelijk is worden gemiddeld meer dan 5000 luiers per kind versleten. Daarnaast zijn er ook steeds meer ouderen die incontinentie-producten gebruiken. Dat zorgt er voor dat er jaarlijks enorme afvalbergen aan luiers ontstaan. De komende jaren wordt de afvalberg die ontstaat door luiers alleen maar omvangrijker. Daarom is het belangrijk dat men het afval dat ontstaat door wegwerpluiers gaat aanpakken. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen nodig. Inmiddels wordt een concept uitgewerkt waarmee luiers worden gerecycled.

Luier-recyclingfabriek in aanbouw
in Nederland wordt in de plaats Nijmegen een grote fabriek gebouwd die gericht is op het recyclen van luiers. De bouw van deze luier-recyclingfabriek is gestart op dinsdag 18 september 2018. Voordat de fabriek daadwerkelijk werd gebouw heeft men veel gedaan aan research & development en heeft men de fabriek twee jaar laten proefdraaien. Tijdens deze periode werden goede resultaten geboekt. Daarom heeft men besloten om een echte fabriek te maken waarin structureel luiers worden gerecycled. Dit gebeurd bij afvalverwerker ARN in Weurt bij Nijmegen. Als de bouw voorspoedig verloopt kan men in de maand december van start met de nieuwe fabriek.

Het recyclen van luiers
Voordat de fabriek in gebruik genomen kan worden wordt eerst een zware, stalen reactor gebouwd. Deze reactor moet een druk kan weerstaan van 40 bar en een temperatuur van 250 graden Celsius. In deze reactor worden de ingezamelde luiers gestort. Vervolgens worden de luiers met hun inhoud verhit met stoom waardoor de temperatuur moet uitkomen op 250 graden. Bij die temperatuur worden de plastics gesmolten en wordt de overige inhoud en de overige bestandsdelen vloeibaar. Aan de bovenkant van de reactor zullen dan de plastics boven komen drijven.

Deze plastics worden vervolgens uit de reactorinhoud gezeefd en getransporteerd. Door de hoge temperatuur van 250 graden zijn de bacteriën afgebroken evenals de virussen en eventuele resten van medicijnen. Daardoor kun je van de plastics veilige producten maken geeft Willem Elsinga aan. De heer Elsinga heeft zeven jaar lang onderzoek gedaan naar dit proces om van luiers andere producten te maken. Hij heeft inmiddels ook patent aangevraagd op zijn technische oplossing.

Producten van de luierrecyclingfabriek
De luierrecyclingfabriek in Nijmegen zal in de toekomst vier belangrijke producten produceren:

  • Biomassa
  • Kunstmest
  • Plastic
  • ‘Groen’ gas

De biomassa zou volgens Elsinga de steenkool kunnen vervangen van kolencentrales die als elektriciteitscentrale worden gebruikt. Op die manier wordt het gerecyclede materiaal nog eens extra benut voor het reduceren van de CO2 emissie van de energiecentrales.