Bouw is snelst groeiende sector van Nederland in 2015

Het is lang geleden dat we bovengenoemde titel hebben kunnen lezen in een krant of nieuwswebsite. Toch zien verschillende instanties de bouwsector in Nederland als één van de meest positieve sectoren als het op groei aankomt. Het economische bureau van ING heeft dinsdag 11 augustus 2015 een sectorrapport gepubliceerd. In dit rapport spreekt men positieve verwachtingen uit over de bouwsector. Met name in de woningbouw gaat het goed. Door de verhoogde activiteit in de woningbouw krijgen veel bouwbedrijven opdrachten en kunnen ze hun personeel goed aan het werk houden. Volgens het rapport van de ING zal de bouwsector in Nederland in 2015 met ongeveer vijf procent gaan groeien.

Vertrouwen
Bij aannemers neemt in Nederland het vertrouwen toe. Dit is een tendens die de afgelopen twee jaar al in gang is gezet. Momenteel, medio 2015, ligt het vertrouwen van aannemers ongeveer op het niveau van 2008. Dit was de periode voor de economische crisis. De woningbouw in Nederland doet het goed. Dit komt omdat de woningmarkt zich gaat herstellen.

Infra
Aan het begin van 2015 namen de wegenbouw en de overige infrastructuurprojecten nauwelijks toe. Dat zorgde er voor dat in die segmenten nauwelijks sprake was van groei. Ondanks dat neemt ook het vertrouwen van ondernemers in die sector toe. Dat komt omdat er weer een stijging is in het aantal orders. Volgens ING-econoom Maurice van Sante zorgt dit er voor dat de ING ook in de infrasector een volumestijging voor 2015 kan verwachten.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector heeft tijdens de economische crisis enorme klappen te verwerken gehad. Dit zorgde er voor dat verschillende bedrijven in de bouw noodgedwongen personeel moesten laten vertrekken. Sommige bedrijven moesten zelfs hun deuren voorgoed sluiten. De economische crisis heeft veel te maken gehad met de woningmarkt en de hypothekensector. De bouw is echter van de woningmarkt afhankelijk. Nu het met deze markt beter gaat trekt ook de bouwsector aan.

Uiteraard is het herstel in de economie nog pril. De overheid zal er alles aan moeten doen om dit herstel te handhaven en niet in de kiem te smoren door nieuwe bezuinigingen en hoge belastingen. Dit hogere belastingen zitten er wel aan te komen als Nederland voor de het economisch wanbeleid moet opdraaien van bijvoorbeeld Griekenland. Te negatieve economische ontwikkelingen van Zuid-Europese landen kunnen een remmend effect hebben op de economie van de Noordelijke landen van Europa.