Bouw gasloze woningen wordt bevordert door overheid vanaf 2018

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er meer vaart wordt gemaakt met het bouwen van woningen die niet meer aangesloten worden op aardgas maar juist op een andere, duurzame manier worden verwarmd. De energietransitie moet een extra impuls krijgen. Dat is ook wel noodzakelijk want een groot deel van de woningen in Nederland is nog te afhankelijk van laagcalorisch aardgas dat onder andere in Groningen wordt gewonnen of uit het buitenland geïmporteerd.

Van het gas af
In beide gevallen is dit allesbehalve ideaal. Groningen heeft te kampen gehad met een aantal flinke aardbevingen ten gevolge van het winnen van laagcalorisch aardgas. Dit zijn aardbevingen geweest die voor veel schade en onrust hebben gezorgd. Ook het importeren van aardgas over de landsgrenzen is niet ideaal. Dat maakt Nederland politiek en economisch afhankelijk van de exportlanden van aardgas en dat maakt Nederland minder vrij in politiek opzicht.

Tussenoplossing: hybride warmtepomp
Bovendien is het gebruik van aardgas een tijdelijke oplossing. Aardgas wordt schaars en kan zelfs helemaal opraken. Daarom moet men op een gegeven moment van de fossiele brandstoffen af en duurzame energiebronnen aanwenden om woningen te verwarmen. Een tussenoplossing is bijvoorbeeld een hybrideketel of beter gezegd een hybride warmtepomp in combinatie met een cv-ketel waardoor voor deel van de verwarming gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp die de warmte uit de lucht uit de omgeving onttrekt. Zo wordt er minder aardgas verstookt en komt er dus ook minder CO2 in de atmosfeer.

Gasvrij bouwen

Een hybride warmtepomp in combinatie met een cv-ketel is al een goede stap in de juiste richting maar op den duur zal men helemaal van het aardgas af moeten. Het voornemen van de regering is om alle nieuwbouwhuizen gasvrij te maken. Dit houdt in dat alle nieuwe woningen die in Nederland worden gebouwd niet meer een gasaansluiting krijgen en daardoor ook niet meer door het verbranden van aardgas worden verwarmd. De overheid wil hiermee haast maken en daardoor hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie een gezamenlijk voorstel ingediend. Deze partijen werden hierin gesteund door GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en SGP.

Voorstel van de coalitiepartijen
In het voorstel van de partijen is vastgelegd dat de nieuwe huizen die gebouwd worden niet automatisch meer moeten worden aangesloten op het gasnet. Dit is tot op heden echter wel vastgelegd in de wet. De coalitiepartijen willen echter dat de transitie naar duurzame energie zo snel mogelijk wordt gemaakt. Zo moet ook het gebruik van het Groningse laagcalorische aardgas worden verminderd. De gehele gasproductie in Groningen moet overigens worden gereduceerd. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vind het “logisch” om nieuwe wijken niet langer op het gasnet aan te sluiten. Hij geeft in een reactie aan “we willen namelijk van het gas af.” De wetswijziging zou volgens de vier partijen al vanaf 2019 in werking moeten treden.