Boskalis had in 2014 een recordjaar

Boskalis is een bekend baggerbedrijf en tevens havendienstverlener. Dit bedrijf doet het de laatste tijd erg goed wereldwijd. In 2014 behaalde het bedrijf een recordjaar. In dat jaar wist het bedrijf 490 miljoen euro winst te maken. Dit winstbedrag is 34 procent hoger dan de winst die Boskalis in 2013 had behaald en 2013 was al een recordjaar.

In 2014 ging het met bijna alle onderdelen van het bedrijf Boskalis beter. Voor de baggerschepen van het bedrijf was 2014 een druk jaar. Verder werden er verschillende bergingswerkzaamheden uitgevoerd. Die werkzaamheden leverden meer wint op. Ook met de ondersteuning van energiebedrijven bij het plaatsen van windmolens op zee werd veel geld verdient door Boskalis.

Duurzame energie
De investeringen in de olie-industrie blijven achterwege. Vanwege de lage prijs van olie kiezen veel bedrijven er voor om te wachten met investeringen in boorplatformen en andere offshore installaties voor de petrochemie op zee. Boskalis levert echter wel een bijdrage aan het ontmantelen van oude olieplatforms en gasplatforms op zee. De investeringen in duurzame energie nemen toe. Dit blijkt onder andere uit de toename in het aantal windmolenparken op zee. Ook hierin is Boskalis actief door het verplaatsen van grote onderdelen van windturbines.

Reactie van Technisch Werken
De successen van Boskalis zijn goed nieuws voor de economie. Boskalis is één van de weinige bedrijven die zowel in de duurzame energie als in de petrochemie actief is op een ondersteunende manier. Hierdoor kan Boskalis vrijwel altijd werk verwachten als het nu goed gaat met de olie-industrie of niet.