Boren naar schaliegas verboden in Nederland tot 2023

Het boren naar schaliegas is in Nederland voorlopig van de baan. In de zomer van 2015 werd al door het kabinet besloten dat het zoeken naar schaliegas voor commerciële doeleinden niet is toegestaan voor de komende vijf jaar. Ook het winnen van schaliegas mocht tot 2020 niet worden gedaan op Nederlandse bodem. Inmiddels heeft de Tweede Kamer aangegeven dat deze periode verlengd moet worden. Tot 2023 mag er in Nederland niet op land naar schaliegas worden geboord.

Schaliegaswinning
In Amerika is men al jaren bezig met het boren naar schaliegas. In Nederland wordt het boren naar schaliegas echter als omstreden beschouwd. Schaliegas zit diep in de bodem en is opgesloten in kleisteenlagen. Als men schaliegas zou winnen kan er schade ontstaan aan het milieu. De exacte gevolgen van het winnen van schaliegas zijn nog niet heel duidelijk in kaart gebracht. Daardoor bestrijden voor en tegenstanders van schaliegaswinning elkaar met argrumenten.

Grote zorgen over winnen schaliegas
Het boren naar schaliegas wordt maatschappelijk niet breed gedragen. Provincies en gemeenten maken zich zorgen over de effecten van de schaliegaswinning. Ook dringwaterbedrijven verwachten dat het winnen van schaliegas een nadelig effect heeft op het milieu en dan met name het drinkwater. Boeren en tuinders verwachten ook effecten in de bodemkwaliteit als men het boren naar schaliegas zou toestaan. De Tweede Kamer steunde vandaag een motie om het boren naar schaliegas voor langere tijd te verbieden.  

Reactie van Technisch Werken
De keuze van de Tweede Kamer is volkomen logisch als men bedenkt dat Nederland zich meer moet gaan richten op duurzaamheid. Nederland heeft een strenge doelstelling meegekregen vanuit het klimaatakkoord van Frankrijk. De CO2 emissie moet omlaag. Door meer te gaan boren naar fossiele brandstoffen voer je een tegendraads beleid uit.

Nederland moet juist veel meer investeren in initatiatieven om het opwekken van energie uit duurzame bronnen mogelijk te maken. Hierbij kan men denken aan het opwekken van energie uit wind en zonlicht maar ook aan aardwarmte. Daarvoor zijn misschien subsidies nodig maar die investering kan zich terugverdienen zolang men maar verstandige keuzes maakt. De overheid moet van te voren goed beoordelen welke investeringen het meeste rendement opleveren als het gaat om duurzame energie.