Bodemkwaliteit Nederland moet beter vanaf 2020

De kwaliteit van de Nederlandse bodem moet beter. Dit heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) geschreven in een rapport dat op maandag 29 juni 2020 zal wordt aangeboden aan minister Schouten. In het rapport staat dat het kabinet meer moet doen om de bodems in de natuur en het platteland te verbeteren en gezond te houden. De afgelopen jaren zijn de bodems aanzienlijk verzuurd. Door het gebruik van veel mest maar ook door andere gevaarlijke stoffen is de bodemsamenstelling aanzienlijk veranderd.

De kwaliteit van de bodem gaat verder achteruit. Deze achteruitgang moet worden gestopt. Alleen door het invoeren van maatregelen kan Nederland aan de internationale doelen voor verbetering van bodem, natuur, water en klimaat voldoen. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft de intensieve landbouw er voor gezorgd dat de grond voor een deel is uitgeput. De boeren en de overheid zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor geweest. Daarom moeten er ook gezamenlijk oplossingen worden bedacht.

En slechte bodemkwaliteit zal voor lagere landbouwopbrengsten zorgen. Ook de diversiteit in de natuur zal teruglopen door de verzuring van de bodem en het water. Nederland heeft een intensieve professionele landbouw. Dat zorgt voor een hoge productie maar dat is niet altijd goed. Boeren worden gestimuleerd om intensief te produceren omdat dat voor hen economisch aantrekkelijk is. Toch is deze intensieve aanpak uiteindelijk funest voor de bodemkwaliteit. Volgens de Rli moet men meervoudig gebruik van de bodem invoeren. Zo zou bepaalde grond voor meerdere doelen tegelijkertijd gebruikt moeten kunnen worden. Hierbij kun je denken aan een gecombineerde toepassing zodat grond voor landbouw en voor koolstofopslag of voor bos en wateropslag kan worden gebruikt. Bij deze toepassing moet de vitaliteit van de bodem wel altijd vooropstaan, zegt de raad.