Bin2Barrel wil ook kerosine gaan maken van plastic vanaf 2018

Gisteren werden op deze website een aantal artikelen gepubliceerd over de bouw van een fabriek in de haven van Amsterdam waarin plastic dat niet gerecycled kan worden wordt omgezet tot diesel en chemische stoffen. In deze fabriek wordt onder andere dieselbrandstof gemaakt voor de binnenvaart. Dat is in ieder geval een duurzamere oplossing dan de vervuilende brandstof die op dit moment wordt gebruikt. Het blijkt dat er van plastic meer gemaakt kan worden dan alleen maar verpakkingsmaterialen. Door plastic afval te verwerken tot brandstoffen zou er ook een oplossing zijn gevonden voor het feit dat fossiele brandstoffen op den duur opraken. Het zal nog geruime tijd duren voordat de hoeveelheid plastic afval die in de wereld aanwezig is verdwijnt.

Daarvoor moeten er echter veel meer fabrieken worden gebouwd. Bin2Barrel heeft na de bouw van haar eerste fabriek in de haven van Amsterdam al plannen om naar het buitenland uit te breiden. In Duitsland en België zouden binnen 3 jaar tijd ook fabrieken kunnen worden gebouwd als het aan het bedrijf ligt. Bovendien zou er niet alleen diesel moeten gewonnen uit plastic afval, er zouden ook mogelijkheden moeten worden onderzocht waardoor er kerosine zou kunnen worden geproduceerd. Volgens Bin2Barrel is vooral de wet- en regelgeving hierbij een lastig aspect. Kerosine wordt door vliegtuigen als brandstof gebruikt en daar worden enorm hoge eisen aan gesteld. Daar moet men eerst veel mee testen aldus Geeris die één van de oprichters is van Bin2Barrel.

Bovendien zou de diesel naast de binnenvaart ook kunnen worden gebruikt voor vrachtwagens. Ook dan is er een extra vergunning nodig aldus Geeris. In ieder geval blijkt het bedrijf voldoende plannen te hebben voor de toekomst. Het plasticafvalprobleem wordt door deze plannen aangepakt en gereduceerd. Toch is er sprake van een tussenoplossing. In de toekomst zal men afscheid gaan nemen van fossiele brandstoffen waaronder diesel, kerosine en benzine. Deze fossiele brandstoffen zorgen voor een Co2 emissie. Daarom is er nog geen sprake van een klimaatneutrale oplossing. Aan de andere kant wordt er nu nauwelijks wat gedaan met plastic dat niet hergebruikt en niet gerecycled kan worden. De ontwikkelingen die Bin2Barrel in gang zet kunnen in ieder geval als positief worden beschouwd.