Bijtellingstarieven hybride-auto’s vervallen per 1 januari 2017

Binnenkort treed er weer een grote verandering op het gebied van de belastingen voor milieuvriendelijke auto’s. Vanaf 1 januari vervallen alle gunstige bijtellingstarieven voor hybride-auto’s in Nederland. Door het vervallen van deze bijtellingstarieven wordt het vanaf 1 januari aanzienlijk minder gunstig om een hybride-auto aan te schaffen. Dat zorgt er voor dat deze auto’s veel minder verkocht zullen worden het komende jaar.

De NOS heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een rondgang gehouden bij een aantal grote leasemaatschappijen. Hieruit kwam naar voren dat met name  leaserijders de komende tijd sneller voor auto’s kiezen die op alleen fossiele brandstof rijden. Plug-in hybrides worden minder populair. Dit zijn auto’s die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor en tevens een elektrische aandrijving bevatten die opgeladen wordt met elektrische stroom.

Leasplan
LeasePlan is de marktleider in Nederland op het gebied van leaseauto’s. Ook dit bedrijf werd door de NOS om een reactie gevraagd. Martijn Versteegen van LeasePlan gaf aan dat de bijtelling op de plug-in hybrides in Nederland al behoorlijk is verlaagd. Hiervan waren de effecten ook merkbaar op de markt. De verkopen van hybrides is in Nederland al behoorlijk teruggelopen. In 2017 zal de hybride helemaal niet meer in trek zijn bij automobilisten aldus Martijn Versteegen. De meeste leaserijders zullen sneller kiezen voor een auto die alleen op alleen brandstof rijd. Deze conclusie trekt de NOS op basis van de rondgang die ze heeft gehouden bij de grote leasemaatschappijen.

Elektrische auto’s
De meeste dealers vindt het te vroeg om in 2017 de belastingvoordelen te schrappen van hybrides. Veel dealers vinden de maatregelen die op dit moment worden geboden voor hybrides wel voldoende effect hebben op het milieu. Deze milieuwinst gaat verdwijnen als de bijtellingsregels gaan verdwijnen. De elektrische auto kan de positie van de hybrideauto echter nog niet innemen.

De elektrische auto zal pas over een aantal jaren technisch voldoende ontwikkeld zijn om de hybride te vervangen. Ook moet de infrastructuur van laadpalen nog aanzienlijk worden uitgebreid in Nederland en Europa. Dat zorgt voor een vergroting van de actieradius van elektrische auto’s. Deze actieradius is belangrijk voor automobilisten omdat ze elektrische auto’s natuurlijk ook moeten kunnen gebruiken over langere afstanden.

Vanaf 1 januari 2017 zijn er in Nederland nog maar twee tarieven van toepassing als het gaat om de bijtelling van milieuvriendelijke auto’s namelijk:

  • 4 procent voor vol elektrische auto’s
  • 22 procent voor alle overige automodellen.