Bijna veertig procent van de vertrekkende CEO’s vertrok in 2018 wegens integriteitkwesties

Het aantal CEO’s dat vertrekt wegens integriteitskwesties neemt toe. In 2008 vertrok nog tien procent van de CEO’s wegens kwesties omtrent de integriteit. Dit percentage is echter toegenomen naar 39 procent in 2018. Volgens adviesbureau Strategy& heeft deze toename vooral te maken met de invloed vanuit social media. Op woensdag 15 mei 2019 heeft het adviesbureau de uitkomsten van haar eigen onderzoek bekend gemaakt. Strategy& heeft aangegeven in haar rapport dat de maatschappij druk kan uitoefenen op bedrijven door sociale media. Consumenten kunnen bedrijven in reviews, tweets, blogs en andere berichten evalueren en de beeldvorming over de bedrijven beïnvloeden. Het adviesbureau heeft het over externe maatschappelijke controle.

Deze dwingt bedrijven om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te opereren op de markt. Daarnaast zijn veel consumenten ook kritisch op de graaicultuur vanuit de top van bedrijven. Denk hierbij aan de kritiek op het bonusbeleid van ING. Consumenten stellen de graaicultuur ter discussie en dat zorgt er voor dat er maatschappelijke verontwaardiging kan ontstaan. CEO’s vormen een belangrijke factor in bedrijven omdat ze over het algemeen verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de misstanden binnen bedrijven. In 2018 stapte 17,5 procent van de CEO’s op. Dat is een hoger aandeel dan in 2017, toen 14,5 procent zijn of haar functie neerlegde.