Bijna 80 procent van de grote zonneparken in Nederland is in handen van buitenlandse investeerders in 2021

Buitenlandse investeerders kopen steeds meer zonneparken in Nederland. Het aandeel van buitenlandse investeerders in Nederlandse zonneparken neemt daardoor toe. In totaal is van de 33 grootste zonneparken in Nederland ongeveer 79 procent in buitenlandse handen. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat het AD heeft gedaan. Het is opmerkelijk dat vooral buitenlandse investeerders in Nederlandse zonneparken investeren. Dit is overigens niet gewenst omdat een groot deel van het geld dat de overheid aan subsidie verstrekt in buitenlandse handen terecht komt. Niet alleen het subsidiegeld maar ook de winst gaat vaak naar de veelal Duitse, Chinese, Engelse en Scandinavische projectontwikkelaars en investeringsfondsen.

Grond kopen of panelen kopen

Investeerders uit die landen kopen grond aan voor de bouw van nieuwe parken of kopen de zonnepalen die geplaatst worden in zonneparken. Gezamenlijk krijgen de buitenlandse investeerders ongeveer 1,1 miljard euro subsidie voor de zonneparken die ze in handen hebben. Ongeveer 83 procent, dat is ongeveer 889 miljoen euro, gaat naar het buitenland. Voor buitenlandse investeerders blijken Nederlandse zonnevelden zeer aantrekkelijk. In een tijd waarin bedrijven en organisaties op zoek zijn naar rendement blijken zonneparken een zeer aantrekkelijke investering te zijn. Dat is jammer want het geld dat deze investeerders uit het buitenland binnen harken was eigenlijk bedoelt voor de regio. Het lijkt er op dat men in bepaalde regio’s nauwelijks investeerders kan aantrekken.