Bij verbouwen van oude woningen denkt men zelden aan asbest

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ongeveer de helft van de mensen die gaat klussen in een oude woning rekening houdt met de aanwezigheid van asbest. Onderzoeksbureau GfK heeft in opdracht consumentenorganisatie Milieu Centraal in kaart gebracht dat veel huizeneigenaren in Nederland niet of nauwelijks bewust zijn van de gevaren van asbest voor de gezondheid. Ongeveer één op de vier huizenbezitters voelt een bepaalde mate van ongerustheid met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.

Verbod op asbestdaken
De aanwezigheid van asbest op daken is echter niet iets waar men zomaar aan voorbij kan gaan. Vanaf 2024 mag men in Nederland geen asbesthoudende daken meer hebben. Dat betekent dat men voor die datum alle gebouwen die asbestdaken hebben professioneel moet laten saneren door een deskundige asbestsaneerder. Men mag dus beslist niet zelf aan de slag met asbest. Als men dit doet brengt men niet alleen de eigen gezondheid in gevaar maar ook de gezondheid van mensen en dieren in de omgeving. Het verwijderen van asbest moet dus door een professioneel bedrijf worden gedaan. Ook het opsporen van asbest moet door een inspecteur worden gedaan die veel kennis heeft op het gebied van asbest en daarvoor ook gecertificeerd is.

Hoeveelheid asbest in Nederland
Een groot deel van de asbesthoudende daken ligt op schuren van woningen en boerderijen. Er zijn dus bedrijven maar ook particulieren die nog asbest op daken hebben. Vermoedelijk hebben meer dan 300.000 huishoudens een dak met asbest op de schuur of woning. Als men het totale oppervlak in kaart zou brengen dan gaat het in totaal om ongeveer 20 miljoen vierkante meter dakoppervlak dat nog asbest bevat. Deze daken moeten allemaal asbestvrij worden gemaakt. Hiervoor zijn de eigenaren van de bedrijven en woningen verantwoordelijk.