Besteedbaar inkomen huishoudens in 2018 met 2,6 procent gegroeid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft aangegeven dat het reëel beschikbare inkomen van huishoudens vorig jaar is gegroeid met 2,6 procent. Volgens het statistiekbureau is dit de sterkste groei van het besteedbaar inkomen van huishoudens sinds 2001. De cijfers over 2018 werden gepubliceerd dinsdag 26 maart 2019 gepubliceerd.

In 2001 was de groei van het besteedbaar inkomen nog 6,4 procent. Volgens het CBS was de stijging van de inkomens in 2018 in lijn met de groei van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens het CBS viel de groei van het besteedbaar inkomen in 2018 vooral hoog uit omdat er in 2017 een lage groei werd genoteerd. Ten opzichte van 2017 hadden huishoudens gemiddeld 4,4 procent meer inkomsten. Met name werknemers zagen hun inkomsten toenemen in het afgelopen jaar.

Deze ontwikkeling is het gevolg geweest van de cao-afspraken. In 2018 werden veel nieuwe cao’s gesloten tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Daardoor gingen de cao-lonen omhoog. In 2018 kwamen de cao-lonen gemiddeld 2 procent hoger te liggen dan in 2017. Ook bij de overheid lagen de lonen 2,5 procent hoger.