Beslissing kabinet: gaswinning tot 2021 omlaag naar 24 miljard kubieke meter per jaar

Het Nederlandse kabinet heeft een besluit genomen over de gaswinning in Groningen voor de komende jaren. De maximale gaswinning uit de Groningse gasvelden is vastgesteld op 24 miljard kubieke meter per jaar. Deze maximale gaswinning ligt vast, alleen wanneer er sprake is van uitzonderlijke situaties kan er van worden afgeweken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er noodgevallen zijn waardoor er groot te kort is aan gas of bij extreem koude winters.

Problemen door gaswinning
De gaswinning wordt verlaagd om te voorkomen dat de bodem van Groningen verder zakt en er aardbevingen ontstaan. Groningen heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met aardbevingen. Daardoor zijn de Groningers boos op de overheid geworden en zijn er bovendien meerdere schadeclaims ingediend. De waarde van de woningen in het Groningse aardbevingsgebied is gedaald. Veel Groningers zijn bang dat er in de toekomst nog meerdere aardbevingen plaatsvinden waardoor er nog meer schade aan woningen en utiliteit wordt veroorzaakt.

Gaswinning verlagen
De verlaging van de gaswinning moet voorkomen dat er meer problemen in Groningen ontstaan. Daarnaast moet een verlaging van de gaswinning er ook voor zorgen dat het laagcalorische gas langer in de aardbodem blijft. Men gaat duurzamer om met de aanwezige gasvoorraad. Per jaar zal worden bekeken of het gaswinningsbesluit nog steeds juist is. De 24 miljard kuub per jaar die mag worden gewonnen in de Groningse gasvelden is niet ‘uit de lucht gegrepen’. Dit aantal kuub is namelijk gebaseerd  het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Deze adviseerde om maximaal 24 miljard kuub per jaar te winnen. Minister Henk Kamp van Economische zaken had eerder aangegeven dat hij zich aan dit advies zou houden.