Beroepspraktijkvorming Monitor

Uit een rapport van de Beroepspraktijkvorming Monitor (BPV) 2011 is gebleken dat er momenteel nog te weinig afstemming tussen student het bedrijf en het MBO is wanneer een student wordt geplaatst bij een leerbedrijf. Voor dit rapport werden de resultaten gemeten van de afspraken die in 2009 zijn gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het blijkt lastig te zijn om voor studenten een geschikte stageplaats te vinden. Het is niet duidelijk welke taken een leerbedrijf precies heeft naar de studenten en naar het MBO. Studenten vinden het moeilijk om een goede keuze te maken voor een leerbedrijf of stageplaats. Dit komt omdat ze lastig aan goede informatie kunnen komen om een keuze te maken.

Ook het aantal stageplaatsen is niet altijd even goed afgestemd op het aantal studenten die een plaats zoekt.