Beroepsbegeleidende leerweg in januari 2019

BBL of de Beroepsbegeleidende leerweg zal in januari 2019 meer aandacht krijgen door bedrijven en uitzendorganisaties. Met name in de techniek zullen steeds meer BBL-ers instromen. De overheid maakt er geen geheim van dat er in de techniek extra personeel nodig is. De bouwsector heeft te maken met een ondercapaciteit. Dat betekend dat er meer werk beschikbaar is ten opzichte van het personeel. Dat zorgt er voor dat het huidige personeel in de bouw een enorme werkdruk ervaart. Er moeten meer mensen aan de slag in de bouw en de techniek. Dat kan alleen als er meer tijd en geld wordt besteed aan het opleiden van nieuwe krachten in BBL trajecten in de bouw en de techniek.

In de installatietechniek en elektrotechniek worden al verschillende BBL trajecten aangeboden om maar voor voldoende instroom te zorgen. Veel bedrijven in deze sector zijn geregistreerd als erkend leerbedrijf. Toch blijkt het ondanks de inspanningen lastig om voldoende BBL-ers te laten instromen. De meeste werklozen die nu nog beschikbaar zijn hebben nauwelijks affiniteit met de techniek. Een BBL traject in de installatietechniek of elektrotechniek is daardoor voor een grote groep niet weggelegd. Daarvoor zou extra loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling nodig zijn. Gelukkig werkt de overheid steeds meer samen met het bedrijfsleven en opleidingsinstituten op dit gebied. Ook technische uitzendbureaus werken samen in dit verband. De Beroepsbegeleidende leerweg krijgt hierdoor ook in 2019 voldoende aandacht.