Beleid ECB zorgt niet voor meer investeringen van bedrijven en consumenten in 2019

De Europese Centrale Bank ECB is bezig met een opkoopprogramma. Deze centrale bank koopt schuldenpapieren van bedrijven en overheden op. Door dit te doen wordt er meer geld in de economie gestort. Daarnaast is de depositorente nog verder verlaagd. Het idee is dat men door deze maatregelen gestimuleerd wordt om meer geld uit te geven. In Europa kunnen banken tegen een zogenaamde boeterente geld onderbrengen bij de ECB. Geld onderbrengen kost dus nu geld bij de ECB. De centrale bank van Europa wil juist dat banken geld tegen goedkope rente beschikbaar stellen voor bedrijven en consumenten. Zo kunnen mensen en bedrijven meer geld uitgeven en kan de inflatie in Europa in de eurozone verder omhoog.

Dit is natuurlijk het beoogde effect maar de praktijk is dikwijls anders. Ook in 2019 is dat duidelijk geworden. Zowel bedrijven als consumenten geven niet aanzienlijk meer geld uit. In plaats daarvan sluiten ze juist een lening over op een goedkopere rente. Mensen gebruiken geld om schulden af te lossen en hun financiële situatie zekerder te maken. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst. Deze onzekerheid zorgt er voor dat er niet of nauwelijks investeringen worden gedaan. Het beleid van de ECB blijkt dus niet te werken. Niet alleen bij consumenten is deze ontwikkeling duidelijk merkbaar ook bij bedrijven. Voor veel bedrijven is de onzekerheid over de handelsoorlog een groot probleem waardoor de concurrentiepositie onder druk kan komen te staan. Investeringen worden uitgesteld tot 2020 maar ook in het komende jaar kunnen investeringen uitblijven.

PFAS en stikstof vormen ook voor de bouw en de techniek een probleem. Voor zowel PFAS als voor stikstof zijn tijdelijke oplossingen bedacht. In 2020 zullen waarschijnlijk concrete oplossingen worden bedacht voor de komende jaren. Een groot aantal ondernemingen in de bouw en techniek wachten dit af. Er worden nog niet veel nieuwe opdrachten aangenomen tenzij men zeker is dat er geen problemen kunnen ontstaan met PFAS en stikstof. Als de normen namelijk worden aangepast kunnen alsnog problemen ontstaan. Een groot deel van de onzekerheid kan worden weggenomen door een duidelijk overheidsbeleid maar dat ontbreekt.