Belasting betalen voor inzet werkrobots?

Automatisering neemt toe in de industrie en in andere sectoren. Daaraan kleven voordelen en nadelen. Voor bedrijven is de industriële automatisering en de robotisering gunstig omdat daardoor productiekosten worden gereduceerd. Er kan namelijk sneller worden geproduceerd en er kan worden bespaard op personeelskosten.

Problemen door automatisering

Aan dat laatste kleven voor het personeel en de arbeidsmarkt ook nadelen. Automatisering zorgt er namelijk voor dat er banen verdwijnen.  Er komen ook banen bij, met name in de ontwikkeling en het onderhoud van de robotica en machines. Desondanks neemt het totale aanbod van werk af door automatisering en robotica. De kans op een stijging in de werkloosheid neemt toe.

Dit zorgt er niet alleen voor dat er meer laaggeschoolde functies verdwijnen. Ook het aantal personen in een uitkering zal groeien. Daarnaast wordt er ook minder inkomstenbelasting betaald als er minder mensen aan het werk zijn. Dit heeft ook consequenties voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten. Meer uitgaven betekend een druk op de overheidsbegroting. Daarom zal de overheid moeten zoeken naar extra inkomsten.

Belasting op inzet robots

Bedrijven die banen vervangen door de inzet van robots zouden daar belasting voor moeten betalen. Met deze oplossing komt Microsoft-oprichter Bill Gates. Door belasting te heffen op de inzet van robots zal de verspreiding van automatisering vertraagd worden. Dit geeft de maatschappij tijd zodat andere manieren van werkverschaffing kunnen worden betaald. Dit zei de miljardair in een gesprek met Quartz. Als mensen hun baan door automatisering verliezen moeten ze de mogelijkheid krijgen om in de zorg of op opleidingsinstituten te gaan werken.

Reactie van Bill Gates

Er zijn minder mensen die inkomstenbelasting betalen als robots het werk van mensen gaan overnemen. Daardoor komen overheden in de problemen aldus Gates. Over een werknemer worden inkomstenbelasting en sociale premies afgedragen. Als een robot ingezet wordt in plaats van een mens dan moet over de robot op dezelfde manier belasting worden betaald aldus Gates.

Meer tijd

De inzet van robots zorgt er volgens Gates wel voor dat mensen meer tijd hebben voor andere zaken. De ouderenzorg zou verbeterd kunnen worden. Ook kunnen klassen kleiner worden en kan er meer aandacht worden besteed aan de individuele mensen.In de ouderenzorg en op school is volgens Gates menselijke empathie nodig dat kunnen robots niet bieden. Momenteel is in het onderwijs juist een tekort aan mensen en datzelfde geldt voor de zorg.

In andere sectoren zullen volgens Gates wel meer robots worden gebruikt. Met name in fabrieken zal de toepassing van robots en robotica algemeen worden. Door de opkomst van zelfrijdende auto’s zullen bovendien veel chauffeurs ook hun baan kwijt raken. Dit moet allemaal financieel en maattschappelijk worden opgelost door overheden. Daar moet nu al over worden nagedacht.