Bedrijven hebben in 2022 minder uitzendkrachten ingeleend

Het afgelopen jaar hebben bedrijven minder uitzendkrachten ingeleend. De reden voor de beperkte inzet van uitzendkrachten heeft te maken met de angst voor een mogelijke recessie. Daarnaast is er sprake van hogere tarieven voor uitzendkrachten. Dat zorgt er voor dat bedrijven minder bereid zijn om uitzendkrachten in te zetten. De vaste lasten van bedrijven en de prijzen van grondstoffen zijn namelijk ook al gestegen. Daarnaast is er sprake van een schaarste op de arbeidsmarkt. Het aantal uitzenduren is daardoor gedaald. Deze daling kwam uit op 6 procent. Dit bericht werd bekend gemaakt door de brancheorganisatie ABU aan nieuwswebsite NU.nl.

CAO uitzendbranche

Vanwege kostenstijgingen in de cao voor de uitzendbranche zijn de tarieven voor uitzendkrachten omhoog gegaan geeft een woordvoerder aan van ABU. Daarom aarzelen veel bedrijven om uitzendkrachten in te lenen. Het minimumloon is gestegen en dat werkt bijvoorbeeld door in de tarieven. Daarnaast hebben uitzendbureaus ook last van krapte op de arbeidsmarkt. Er is minder personeel te vinden dat via uitzendbureaus ingezet kan worden bij bedrijven. Als er sprake is van een beperkte inzet van uitzendkrachten dan zorgt dat er meteen voor dat uitzendbureaus iets moeten doen aan hun tarieven. Als het niet uit de lengte komt dan maar uit de breedte is het motto normaal gesproken. Nu is het meer andersom. Er is minder spraken van spreiding waardoor uitzendbureaus over een beperkter aantal uitzendkrachten een hogere omzet en marge willen behalen. Bovendien nemen ook de vaste lasten voor uitzendbureaus toe.

Coronacrisis en uitzenduren

Daarnaast zorgde de coronacrisis bovendien in bepaalde sectoren voor een tijdelijke piek in werkgelegenheid. Hierbij kun je denken aan de priklocaties en de telefoonlijnen voor advies en het maken van afspraken in verband met de coronacrisis. Deze posities werden vrijwel volledig bezet door uitzendkrachten. Deze hoeveelheid werk is nu gelukkig voorbij maar er is niet veel vervangend werk voor uitzendkrachten in de plaats gekomen. De administratieve sector heeft te maken gehad met de grootste daling. Hier werd een min 16 procent genoteerd. Ook in de techniek werden minder uitzendkrachten ingezet. In de technische branche was sprake van een daling van 5 procent in de uitzenduren. De industrie vormde een uitzondering met een plus van 1 procent.