Bedrijfsartsen vinden langer doorwerken dan 65 jaar onverantwoord

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) vindt het onverantwoord dat Nederlandse werknemers langer doorwerken dan hun 65ste levensjaar. Dit maakte de NVAB bekend op dinsdag 3 januari 2017 middels een artikel in het Algemeen Dagblad. De vereniging van bedrijfsartsen en arbeidsartsen benoemd in het artikel dat veel laagopgeleide werknemers vaak fysiek zwaar werk doen en daardoor niet in staat zijn om langer door te werken dan 65 jaar. Er wordt volgens de NVAB weinig aandacht besteed aan de consequenties voor werknemers op fysiek en mentaal gebied als ze langer moeten doorwerken.

Ernst Jurgens is bedrijfsarts en tevens voorzitter van de NVAB en benoemd dat het kraakbeen van mensen op een gegeven moment gewoon versleten is. Daarnaast besteden volgens hem veel werknemers die zwaar werk doen weinig tijd door in de sportschool om zowel hun kracht en conditie op peil te houden. In plaats daarvan hangen ze na hun werk voor de televisie. Ook is het eten dikwijls ongezond met alle gevolgen van dien.

De maatregelen die door de overheid worden genomen om mensen langer te kunnen laten doorwerken zijn vooral gericht op hoger opgeleiden volgens Jurgens. Deze werknemers gaan anders met hun lichaam en verstand om. Ze geven hun brein tijdig rust en luisteren meer naar hun lichaam. Daarvoor worden hoger opgeleiden regelmatig getraind. Lager opgeleiden maken minder gebruik van dit soort trainingen. Jurgens geeft verder aan dat veel werkgevers meer kunnen dien om hun personeel te ontzien. Het werken in ploegen is bijvoorbeeld voor veel oudere werknemers nauwelijks meer op te brengen. Werkgevers zouden meer moeten doen om zich in te zetten voor de gezondheid van hun personeel zodat ze langer op een gezonde manier arbeid kunnen verrichten.