Bedreigingen voor de metaalsector in 2015

De metaalsector heeft het nog niet makkelijk in 2015. Er zijn verschillende bedreigingen die er voor zorgen dat deze sector nauwelijks hersteld. Ten eerste is er sprake van een overcapaciteit op de staalmarkt. Daarnaast is er weinig vraag naar staal om dat de metaalsector nog niet goed aantrekt. De Chinese economie was altijd een grote afnemer van staal. De economie van China zorgt echter wereldwijd voor wantrouwen. Dit wantrouwen blijkt funest voor de wereldwijde  metaalsector omdat investeringen uit blijven als er sprake is van wantrouwen.

Rapport ABN Amro over metaalmarkten
Woensdag 30 september 2015 werd een rapport van ABN Amro over de metaalmarkten bekend gemaakt. In dit rapport spreekt de bank over zwakke vooruitzichten voor de metaalmarken vanwege een cocktail van factoren. Volgens de bank zijn de gevolgen van deze factoren niet alleen merkbaar in de staalsector. De markten die zich richten op de primaire winning van metaal zoals ijzererts en cokeskolen merken de problemen van de metaalmarken ook. Met name de vooruitzichten voor de aluminiumsector zijn slecht. De voorraad voor aluminium zal de komende tijd toenemen. De voorraden voor andere basismetalen zullen echter op den duur afnemen. Volgens de bank zullen de voorraden pas in 2017 uitkomen op het niveau van voor de crisis.

Daling staalproductie in 2015
De ABN Amro heeft berekend dat de totale staalproductie in de eerste acht maanden van 2015 flink is gedaald. De daling in de staalproductie is wereldwijd. In Amerika lag bijvoorbeeld de staalproductie 8,5 procent onder het niveau van de eerste acht maanden van 2014. Ook in Japan ging het slecht daar daalde de staalproductie over de zelfde periode met bijna 5 procent. In China ging het ook niet goed, hier was sprake van een daling van min 1,5 procent.

Prijzen voor metaal
Sinds het begin van 2015 zijn de prijzen voor metaal flink gedaald. De prijs voor zink, staal en cokeskolen is in de eerste acht maanden van 2015 ongeveer 20 procent lager dan in dezelfde periode in 2014. De prijs van nikkel ging met 30 procent onderuit. Er zijn verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op de prijsontwikkeling van de metaalsector. Een sterke dollar en een aanstaande renteverhoging voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ook de zwakke economische prestaties in China hebben grote gevolgen voor de metaalprijzen.

Reactie van Technisch Werken
De metaalsector is nog niet uit het dal opgeklommen. Ook in Nederland merken bedrijven in de metaalsector dat het moeilijk is om zich staande te houden. Er is veel onderlinge concurrentie waarbij de prijzen onder druk staan. bedrijven produceren dikwijls tegen kostprijs. Doordat er minder winst wordt gemaakt wordt er meestal ook minder geïnvesteerd in de ontwikkelingen van nieuwe producten en technologieën. Dit is slecht voor de wereldwijde concurrentiepositie. De maakindustrie moet meer aandacht krijgen van banken en de overheid omdat deze industrie een belangrijke motor moet worden voor de Nederlandse economie. Met alleen de transportsector gaat Nederland het niet redden.