BBL populair bij werkzoekenden en bedrijven in 2018

Bedrijven en werkzoekenden zijn steeds meer te spreken over BBL opleidingen. Doormiddel van BBL opleidingen kan een werkzoekende een goede opstap krijgen naar een functie op de arbeidsmarkt wanneer hij of zij een bepaalde afstand heeft op deze arbeidsmarkt. Verschillende bedrijven die vacatures hebben die moeilijk invulbaar zijn kiezen er daarom voor om de eisen in vacatures bij te stellen. Omdat ervaren krachten in de techniek en bouw nauwelijks worden gevonden worden BBL vacatures open gezet. Deze vacatures zijn laagdrempelig en zorgen er voor dat meer werkzoekenden zich aangesproken voelen om te solliciteren. Bedrijven die BBL plekken open zetten kunnen daarom rekenen op meer instroom. BBL-ers kunnen in de praktijk verschillende achtergronden hebben. Zo zijn er BBL-ers die al jaren werkervaring hebben opgebouwd in een relevante en een niet-relevante werkrichting. Daarnaast zijn er ook schoolverlaters die er voor kiezen om een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg te volgen. Omdat BBL-ers in de praktijk verschillen hanteren veel bedrijven wel een bepaalde selectie voordat ze een BBL-er in dienst nemen. BBL-ers op hun beurt kunnen ook vaak kiezen tussen verschillende bedrijven op de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk steeds meer bedrijven die zich hebben laten certificeren als erkend leerbedrijf.

Vaardigheden ontwikkelen

Dat maakt overigens ook duidelijk dat steeds meer bedrijven het belang onder ogen zien dat ze personeel moeten ontwikkelen. Er word meer geld besteed aan opleiding en ontwikkeling van arbeidskrachten. Voor veel sectoren is dat nodig. In de techniek en de bouw volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op. Daardoor is het belangrijk om de vakkennis op niveau te houden. Als dat niet gebeurd raakt kennis verouderd en kan men in de praktijk niet altijd goed aan de slag met nieuwe machines en nieuwe installaties. Een installatiemonteur moet bijvoorbeeld voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen, geothermie, zonnepanelen en andere duurzame energie-installaties. Tijdens veel BBL-opleidingen worden ook de nieuwe technische ontwikkelingen behandeld. Dat is belangrijk omdat de BBL-er daar in de praktijk ook steeds meer mee te maken zal krijgen. Een BBL-er krijgt tijdens zijn of haar opleiding ook goed in de gaten dat alleen het behalen van BBL niet voldoende is. Werknemers moeten ook na het behalen van BBL zich blijven ontwikkelen om ook in de toekomst goed en breed inzetbaar te blijven.