BBL is mogelijke oplossing voor personeelstekort in de bouw en techniek in 2019

BBL oftewel de beroepsbegeleidende leerweg is een vorm van werken en leren in het middelbaar beroepsonderwijs. Hierin is BBL de tegen hanger van BOL dat staat voor de beroepsopleidende leerweg. Bij een BOL opleiding is de deelnemer vrijwel de gehele opleiding op het mbo-opleidingsinstituut aanwezig op een paar stages na. Tijdens een BBL opleiding is de deelnemer juist grotendeels bij een erkend leerbedrijf aan de slag om mee te werken met ervaren werknemers in bijvoorbeeld de bouw en techniek.

Er staan in de techniek enorm veel vacatures open voor uiteenlopende functies. Deze vacatures kunnen echter niet worden ingevuld met het huidige aanbod aan personeel op de arbeidsmarkt tenzij er omscholingstrajecten of bijscholing wordt geboden. Daarvoor is BBL een interessante oplossing. Doormiddel van BBL kunnen mensen die werk zoeken een nieuwe impuls geven aan hun loopbaan en bedrijven kunnen doormiddel van BBL opleidingen een nieuwe vakkracht inwerken. Geen wonder dat er steeds meer BBL opleidingen in de bouw en techniek worden gestart in 2019. Opleidingsinstituten, overheden en ook technische uitzendbureaus werken in de proces nauw met elkaar samen.

Wil je ook aan de slag in de techniek met een BBL opleiding of denk je hier nog over na? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of met de knop BBL in de menubalk. Dan wordt er spoedig met jouw contact opgenomen over je mogelijkheden om aan de slag te gaan met een technische BBL opleiding.