BBL en de technische arbeidsmarkt in voorjaar 2018

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Voor deze mbo-opleidingsvariant ontstaat steeds meer interesse vanuit bedrijven maar ook vanuit leerlingen. Er is namelijk een tekort aan personeel in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. In het voorjaar van 2018 is het tekort aan technisch personeel goed merkbaar in de bouw en in verschillende technische sectoren. Staalconstructiebedrijven, elektrotechnische bedrijven, installateurs en machinebouwers merken dat het steeds moeilijker wordt om ervaren technisch te vinden. Daarom schakelen de bedrijven die actief zijn in deze sectoren technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus in om geschikt personeel te werven en te selecteren.

BBL en de uitzendbranche
VCU uitzendbureaus en andere technische uitzendbureaus hebben vaak ervaring in het bemiddelen van personeel voor BBL-opleidingen. Voor deze uitzendorganisaties wordt het ontwikkelen van personeel steeds belangrijker. Ook deze intermediairs ervaren namelijk dat het steeds lastiger wordt om de vacatures van hun opdrachtgevers met ervaren krachten in te vullen. Er is veel te weinig technisch personeel en bouwpersoneel beschikbaar op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden met een technische achtergrond zijn de afgelopen jaren vrijwel allemaal aan het werk geholpen door uitzendbureaus of rechtstreeks door bedrijven zelf.

Er zijn echter nog volop vacatures in de bouw en de techniek. Dit probleem kan niet eenvoudig worden opgelost. Het inzetten van buitenlands technisch personeel werkt niet altijd effectief wegens taalbarrières en is vaak maar een tijdelijke oplossing. Dat zorgt er voor dat men moet kijken naar andere oplossingen. Een effectieve oplossing is het opleiden van werkzoekenden en leerplichtigen. BBL is daarbij een goede oplossing. BBL leerlingen werken en leren. Dat zorgt er voor dat de leerlingen praktijkleren en meteen ingezet kunnen worden om onder begeleiding eenvoudig technisch werk te doen.

Aandacht voor BBL neemt toe 2018
Steeds meer bedrijven nemen contact op met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om een erkend leerbedrijf te worden. Als je een erkend leerbedrijf bent kun je ook BBL-ers opleiden op de werkplek. Dat kost natuurlijk wel wat tijd en geld maar aan de andere kant is het begeleiden van BBL-ers ook een effectief middel om vakkrachten te ontwikkelen voor je eigen organisatie. Geen wonder dat bedrijven er regelmatig voor kiezen om BBL-trajecten te starten met BBL-leerlingen. De BBL-ers die deelnemen aan deze trajecten hebben vaak een grote kans om bij het leerbedrijf aan het werk te blijven als ze hun BBL opleiding succesvol hebben afgerond. Dat zorgt er voor dat een bedrijf dat investeert in BBL ook investeert in de toekomst van het bedrijf zelf.