Banken onduidelijk over invoering spaarrente in 2022

Inmiddels is duidelijk geworden dat de hypotheekrente wel degelijk kan stijgen. Een logisch gevolg van de ontwikkelingen in Nederland daar buiten. De Europese Centrale Bank (ECB) krijgt te maken met een toenemende druk om de rente te verhogen. Daarom is de vraag om een hogere spaarrente logisch. Toch lijkt er vanuit banken weinig beweging te ontstaan om een hogere spaarrente te bieden. Er zijn zelfs verschillende banken die een negatieve spaarrente hanteren boven een bepaalde grens. Ook deze negatieve spaarrente blijft zo het nu staat gehandhaafd. Verschillende banken zijn benaderd met de vraag wanneer ze de spaarrente omhoog brengen. ING, ABN AMRO en Rabobank geven aan dat ze deze vraag begrijpen maar geven geen antwoord. Er wordt gereageerd met bijzonder zwakke antwoorden.

Zo geeft een woordvoerder van de Rabobank aan: “we begrijpen de vraag” om te vervolgen met “maar we doen geen uitspraken over mogelijke veranderingen, behalve dan dat we de marktontwikkelingen in de gaten houden.” Dit bijzonder zwakke antwoord kun je als consument moeilijk begrijpen. In een tijd waar de inflatie rond de 10 procent ligt kan het niet zo zijn dat de rente op spaargeld op nul staat of zelfs lager. Dat is onverkoopbaar. De Rabobank staat met dit beleid niet alleen want een woordvoerder van ABN AMRO heeft een vergelijkbare reactie namelijk: “we kunnen daar helemaal geen uitspraken over doen, dat kan pas op het moment dat er iets verandert. Als de tijd daar is.”

Het is duidelijk dat de aanstaande economische crisis net al de vorige crisis voor een groot deel door de financiële sector zelf veroorzaakt wordt. Het verstrekken van torenhoge hypotheekbedragen tegen lage rentes. Het reduceren van spaarrente tot nul. Deze ontwikkelingen hebben allemaal tot gevolg gehad dat mensen meer geld hebben uitgegeven en grotere schulden hebben gemaakt. De huidige financiële situatie heeft er voor gezorgd dat het consumentenvertrouwen op het laagste niveau ooit is beland. Dat gaat op een gegeven moment voor een nieuwe klap in de economie zorgen.