Banken mogen doorlopende kredieten zonder aflossingsverplichting eenzijdig aanpassen in 2019

Door de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bepaald dat banken doorlopende kredieten waaraan geen verplichting tot aflossing is verbonden eenzijdig mogen aanpassen. Banken mogen dus de voorwaarden aanpassen zodat hun klanten wel verplicht moeten aflossen op hun krediet. De ABN AMRO kreeg door twee klanten van de bank een klacht die ging over dit onderwerp ging. De desbetreffende klanten hadden een zogenaamd Flexibel Krediet afgesloten in 2016. De hoogte van het bedrag dat hiermee gemoeid ging was maximaal 70.000 euro. Het Flexibel Krediet was doorlopend maar hoefde niet te worden afgelost. De klanten hoefden alleen rente te betalen over het bedrag dat uitstond. De ABN AMRO wilde de voorwaarden voor hun krediet aanpassen.

De aanpassing zou er voor zorgen dat de klanten wel zouden moeten aflossen op hun kredieten. Dit was echter tegen de zin van de klanten en daarom zijn ze naar de Kifid gestapt. Deze heeft geoordeeld dat banken de voorwaarden wel eenzijdig mogen aanpassen. De Kifid gaf echter in haar oordeel wel aan dat er een uitzondering van toepassing is wanneer de aanpassingen “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar” zouden zijn. In dat geval zouden de banken de contracten niet eenzijdig mogen aanpassen. Volgens de geschillencommissie is dat echter in deze situatie niet het geval. Bovendien heeft de ABN AMRO bank aangegeven dat het volgens haar beeldvorming wel wenselijk is als consumenten hun kredieten aflossen. Daardoor zou de bank haar zorgplicht naar consumenten ook nakomen.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft er vaker op aangedrongen dat banken doorlopende, aflossingsvrije kredieten moeten omzetten in kredieten met een aflossingsverplichting. Op die manier zouden consumenten meer gedwongen worden om af te lossen. De AFM staat niet alleen in deze denkwijze. Ook toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft in een Kamerbrief hier op aangestuurd in het verleden.