BAM had hogere winst bij lagere omzet in 2016

Bouwbedrijf BAM heeft in 2016 haar winst zien toenemen er was echter sprake van een lagere omzet. Op dinsdag 21 februari 2017 presenteerde het bouwbedrijf haar jaarcijfers. De totale opbrengsten van bouwbedrijf zakten met bijna 6 procent en kwamen uit op bijna 7 miljard euro. Hierbij speelde ook de waardedaling van het Britse pond een rol. Verder had het bedrijf ook last van een teleurstellende resultaten in Duitsland. In dat land werden bouwprojecten uitgesteld.

Ondanks de lagere omzet werd er meer winst geboekt. Deze winst werd vier keer zo groot en kwam uit op 46,8 miljoen euro. De hogere winst van de bouwonderneming was ook deels te danken aan lagere afschrijvingen en lagere herstructureringslasten. In totaal nam het gecorrigeerd resultaat voor belastingen met een zesde toe tot 103 miljoen euro.

In een toelichting op de jaarcijfers gaf topman Rob van Wingerden aan dat er een ”robuust” resultaat werd behaald. Dit resultaat werd behaald ”ondanks enige tegenwind”.  In het afgelopen jaar heeft het bouwbedrijf haar financiële positie verder weten te versterken. Bovendien zijn de risico’s in de bedrijfsvoering verder teruggedrongen. De totale waarde van de orders neemt ook af. Aan het einde van 2016 was de totale waarde van de orders goed voor een toekomstige omzet van 10,2 miljard euro.

Dit bedrag is aanzienlijk lager dan het bedrag van 11,5 miljard euro dat een jaar eerder in het orderboek werd neergezet. Deze waardedaling is eveneens het gevolg van een zwakkere Britse pond. Verder is bouwbedrijf BAM ook kritischer en selectiever bij het inschrijven op aanbestedingen. De opbrengsten van BAM zullen naar verwachting in 2017 iets afnemen. Het bedrijf verwacht dat het bedrijfsresultaat wel iets zal stijgen. Daarnaast zullende herstructureringslasten de komende tijd gaan afnemen en dat komt het bedrijf ten goede.