Autoverkoop Europa daalt met een kwart in 2020

In 2020 zullen waarschijnlijk aanzienlijk minder auto’s worden verkocht in Europa dan in 2019. De Europese brancheorganisatie ACEA heeft dit dinsdag 23 juni 2020 bekend gemaakt. De organisatie heeft zich hierbij gebaseerd op cijfers en ontwikkelingen die op dit moment in beeld zijn. Door de coronacrisis zal de autoverkoop in Europa waarschijnlijk met een kwart dalen. Volgens de ACEA gaat het om de grootste procentuele daling in de autoverkoop die ooit is gemeten.

In 2019 werden er in Europa nog 12,8 miljoen auto’s voor het eerst op naam gezet. Dit aantal zal in 2020 afnemen tot 9,6 miljoen exemplaren. De automarkt is tot medio 2020 ongeveer met 41,5 procent teruggelopen. Dit is een aanzienlijke daling maar de komende tijd zal een kleine inhaalslag plaatsvinden. Deze inhaalslag zal er echter niet voor zorgen dat er in 2020 evenveel auto’s worden verkocht als in 2019. Ten opzichte van vorig jaar zal er altijd sprake blijven van een aanzienlijke daling. De autoverkopen zullen in 2020 niet hoger uitkomen dan het niveau van 2013 aldus de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA).