Automodus voor smartphones vanaf 2016?

Minister Melanie Schultz van Haegen  van Infrastructuur en Milieu gaat met verschillende telecombedrijven gesprekken voeren om te inventariseren of het mogelijk is dat auto’s functies van een smartphone gaan overnemen als iemand gaat rijden. Dit heeft de minister aangegeven tijdens een interview met het AD. De minister hoop tijdens de gesprekken een oplossing te vinden voor het gebruik van smartphones in het verkeer. Zij geeft aan dat het gebruik van deze telefoons een groot probleem vormt in het verkeer.

Bestuurders mogen tijdens het rijden geen gebruik maken van een mobiele telefoon tenzij deze op de zogenaamde handsfree is ingesteld. Het motto is dat men beide handen aan het stuur moet houden. De telefoon wordt nu echter in een houder geplaatst maar volgens de minister richten veel mensen hun aandacht nu op de telefoon in de houder in plaats van op de weg. De minister geeft aan dat het gebruik van een smartphone in een auto geheel verboden kan worden als dit de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Momenteel is het voor een bestuurder verboden om tijdens het rijden een smartphone vat te houden. De minister geeft aan dat ze overweegt om te verbieden dat de smartphone bedient mag worden. Als dat verbod wordt ingevoerd mag men de telefoon niet gebruiken, ook niet wanneer deze in een houder hangt. Voordat de minister voor een dergelijk verbod gaat pleiten wil ze eerst andere mogelijkheden onderzoeken. Volgens haar zijn er effectievere oplossingen dan een breder verbod. Ze heeft zelf liever dat er gebruik wordt gemaakt van “slimme technologie” die er voor zorgen dat de telefoon tijdens het rijden compleet wordt overgenomen door een auto. Ook zou het mogelijk moeten zijn dat tijdens het rijden een aantal functies van de telefoon worden uitgeschakeld zodat de veiligheid wordt bevorderd. Dit wil de minister gaan bespreken met telecombedrijven.

Minister Schultz noemt een voorbeeld van een bekend spel dat veel wordt gespeeld met de smartphone, namelijk Pokémon Go. Dit spel bevat al een speciale automodus. Deze automodus zorgt er voor dat de telefoon uitgeschakeld wordt in de auto. Dit systeem zou volgens haar ook er voor zorgen dat de telefoon uitgeschakeld wordt als men te hard gaat rijden. Er zijn met telecombedrijven natuurlijk meer oplossingen te bedenken om rijden veiliger te maken. Die bedrijven hebben meer kennis van software en systemen met betrekking tot smartphones en kunnen daardoor ook oplossingen bedenken die de overheid niet kan bedenken. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe technologie wordt ingevoerd.