Automatisering zorgt voor banenkrimp in 2015

De uitkeringsinstantie UWV heeft vrijdag een sectorrapport gepubliceerd over de werkgelegenheid in de administratieve sector. In dit rapport worden verschillende ontwikkelingen benoemd die invloed hebben op de werkgelegenheid binnen de administratieve beroepen. Met name de automatisering en digitalisering heeft een grote invloed voor mensen met een administratief beroep. Veel klanten van bedrijven moeten tegenwoordig zelf hun gegevens digitaal invullen of controleren. Hiervoor zijn steeds minder administratieve krachten nodig.

Het UWV verwacht dat deze ontwikkeling er voor zal zorgen dat er de komende tijd meer administratieve banen zullen verdwijnen. In de periode tussen 2008 en 2012 zijn er in de administratieve sector al ongeveer negentigduizend banen verdwenen vanwege de financiële crisis. Ook de komende jaren zal de krimp in de werkgelegenheid in deze sector doorzetten.

Lager- en middelbaar beroepsniveau
Op het gebied van opleidingsniveau zijn er ook verschillen merkbaar op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden die een opleiding hebben gehad op maximaal een lager of een middelbaar beroepsniveau zullen het lastiger krijgen op de arbeidsmarkt. In de administratieve sector gaat het dan vooral op administratieve krachten op mbo-niveau. Hierbij kan gedacht worden aan typisten, secretaresses en receptionisten. In andere beroepsgroepen in de administratieve sector wordt een aanzienlijk kleinere krimp verwacht.

Hoger opgeleid administratief personeel
Ondanks het banenverlies blijft de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel op de arbeidsmarkt aanwezig aldus het UWV. Dit heeft ook te maken met de ontwikkeling dat veel werkzaamheden waar normaal gesproken mbo’ers op worden ingezet nu door medewerkers met een hbo-opleiding wordt gedaan. Bedrijven hebben nu namelijk de keuze uit meer sollicitanten en kiezen dan over het algemeen voor kandidaten met een hoger opleidingsniveau dan strikt noodzakelijk is.  Volgens het rapport van het UWV zijn er nog steeds veel banen op administratief gebied te vinden in Nederland. De kans op werk is voor hbo’ers en wo’ers dan ook beter dan voor werkzoekenden met een afgerond mbo-opleiding.

Reactie van Technisch Werken
De kenniseconomie stelt steeds hogere eisen aan bedrijven en personeel. Daarom worden opleidingen belangrijker op de arbeidsmarkt. Eenvoudige banen verdwijnen daarnaast door de verregaande automatisering. Het arbeidsklimaat in Nederland verandert niet alleen in de administratieve sector. De industrie verandert eveneens. In die sector verdwijnt ongeschoold productiewerk doordat eenvoudige werkzaamheden worden overgenomen door computers. De techniek en technologie zorgt voor voortdurende aanpassingen waarop personeel en de personele bezetting vervolgens weer wordt aangepast.