Automatisering en robotisering neemt nauwelijks toe bij grote bedrijven in 2023

De afgelopen jaren werd aangegeven dat er steeds meer automatisering en robotisering zou plaatsvinden binnen bedrijven. Daardoor zouden arbeidsplaatsen verdwijnen en wellicht de werkloosheid toenemen. Inmiddels is duidelijk geworden dat die inschatting in ieder geval in 2023 niet uit gaat komen. De werkloosheid is namelijk zeer laag en het aantal vacatures is juist heel hoog op de arbeidsmarkt. Niet alleen ervaren goed opgeleid personeel wordt veel gevraagd. Er worden ook productiekrachten gevraagd en mensen die eenvoudig werk kunnen doen dat ook door machines gedaan zou kunnen worden. Automatisering neemt nauwelijks toe bij grote bedrijven. Dit komt naar voren uit een rapport van het World Economic Forum (WEF). Zelfs de krapte op de arbeidsmarkt lijkt er niet voor te zorgen dat er meer investeringen worden gedaan in automatisering. Van de bedrijven die onderzocht zijn is op dit moment ongeveer 34 procent van de taken geautomatiseerd. Dat is slechts 1 procentpunt meer geautomatiseerde taken ten opzichte van 2020.

Machinebouw en machineonderhoud

Het genoemde percentage is echter wel een gemiddelde. Er zijn bedrijven waar de automatisering sneller op gang komt dan bij andere bedrijven. Een groot aantal bedrijven is wel bezig met automatisering maar men hoeft niet direct bang te zijn dat machines het werk van de meeste mensen zullen overnemen. Ongeveer de helft van de bedrijven is zelfs van mening dat er meer werkgelegenheid zal komen als er meer automatisering wordt ingevoerd. Natuurlijk moeten machines worden gebouwd, geïnstalleerd en onderhouden. Daarnaast is er ook behoeft aan engineers, tekenaars en constructeurs in de machinebouw. Dat betekent dat op verschillende lagen meer werkgelegenheid zal ontstaan. Toch zal het laaggeschoolde werk langzaam maar zeker minder worden. Productiefuncties zullen verdwijnen en vervangen worden door operatorfuncties.

Mechtronica opleiding

Het bedienen en repareren van robots en machines zal steeds belangrijker worden. Daarom worden steeds meer mensen gevraagd met een mechatronica opleiding. Verschillende bedrijven zijn bezig met het opleiden van mechatronica monteurs. Deze monteurs zijn in de toekomst nog belangrijker voor het op gang houden van processen. Technicum heeft zelfs een specifiek opleidingsprogramma opgericht voor aankomende mechatronica monteurs. Dit is het programma Technicum ONE mechatronica. Onder de knop BBL Technicum kun je meer informatie vinden.