Autofabrikanten lieten mensproeven uitvoeren met uitlaatgassen tussen 2012 en 2015

Kort geleden werd bekend gemaakt dat sommige autoproducenten dierenproeven gedaan zouden hebben met betrekking tot het effect van uitlaatgassen. Zo zou autoproducent Volkswagen in opspraak zijn geraakt vanwege het feit dat ze apen zou hebben gebruikt om uitlaatgassen te laten inademen van een Volkswagen Beetle. Deze dierproef maakte in 2014 onderdeel uit van een serie testen waarmee de autoproducent wilde aantonen dat moderne dieselauto’s minder vervuilend zijn dan oudere auto’s. Zaterdag werd door Volkswagen excuses aangeboden voor deze testen.

Effect van uitlaatgassen testen op mensen
Uit een rapport van de Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (EUGT) blijkt nu echter dat naast apen ook mensen zijn gebruikt om testen te doen met betrekking tot het inhaleren van uitlaatgassen. In de periode tussen 2012 en 2015 zouden dergelijke onderzoeken zijn uitgevoerd bij gezonde mensen. Het zo gaan om een zogenaamd korte termijn-inhalatieonderzoek naar stikstofdioxide. Dit onderzoek naar het effect van stikstofdioxide zou echter geen effect hebben en zou ook niet voor irritatie aan de luchtwegen zorgen.

Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (EUGT)
Het EUGT is een organisatie die voor haar onderzoek werd gefinancierd door de autofabrikanten Volkswagen, BMW en Daimler. De Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (EUGT) heeft een zogenaamd “kortetermijn-inhalatieonderzoek” gedaan naar het effect van stikstofdioxide (NO2) bij gezonde mensen. Aan dit onderzoek zouden 25 gezonde jonge mensen hebben deelgenomen.

Deze jonge mensen kregen verschillende NO2-concentraties binnen. Het onderzoek zou hebben plaatsgevonden bij het universiteitsziekenhuis in Aken. Dit universiteitsziekenhuis ligt vlak over de grens bij Heerlen. Volgens de Süddeutsche Zeitung, die verslag deed van het onderzoek, kwam tijdens de testen naar voren dat de ingeademde NO2 “geen reactie” gaf bij de proefpersonen. De personen zouden geen ontstekingsreactie in de luchtwegen hebben gekregen.

Reactie van autofabrikanten
Het testen van uitlaatgassen op apen zorgt al voor een imagoschade bij autoproducenten. Nu ook blijkt dat er testen zijn gedaan op mensen is een reactie vanuit de maatschappij te verwachten. De meeste mensen vinden het ethisch onverantwoord om testen te doen op mensen. Autofabrikant Daimler distantieerde zich na het bekend worden van het nieuws meteen van de testen op mensen. De autoproducent gaf in een reactie aan: “We zijn erdoor geschokt en veroordelen de experimenten zo sterk mogelijk.” Daimler heeft in een verklaring benadrukt dat de autoproducent wel betrokken was bij de EUGT maar dat Daimler geen invloed zou hebben gehad op de inhoud van de proeven en de wijze waarop de proeven werden uitgevoerd. Volgens Daimler is de aanpak van de EUGT tegen de “waarden en ethische principes” van Daimler. Het autoconcern is van plan om een uitgebreid onderzoek instellen naar de kwestie.