Autofabriek VDL Nedcar heeft nieuwe algemeen directeur

Carel Bouckaert gaat binnenkort weg bij autofabriek VDL Nedcar in Born. Bouckaert is momenteel algemeen directeur maar hij zal vertrekken om ruimte te maken voor Paul van Vuuren. De heer van Vuuren is al voorgedragen om op te volgen als algemeen directeur van autofabriek VDL Nedcar in Born. Eind vorige week werd al door Bouckaert bekend gemaakt dat hij op eigen verzoek een stap opzij gaat doen.

Van Vuuren is een Brabander van negenenvijftig jaar. Hij heeft al behoorlijk wat ervaring opgebouwd tijdens zijn loopbaan. Zo heeft hij verschillende directiefuncties in de financiële sector bekleed. De laatste tien jaar is hij de vaste contactpersoon geweest van VDL groep vanuit de regionale organisatie van ING Bank. Binnen het directieteam zal Bouckaert zich gaan richten op de optimalisatie van productieprocessen. Hij blijft dus wel actief binnen de VDL groep. Onder de leiding van Bouckaert nam het personeelsbestand van de autofabriek toe van 4.500 naar 6.500 personeelsleden op de loonlijst.

Productieprocessen optimaliseren in de auto-industrie
In de techniek wordt veel geautomatiseerd. Ook in de auto-industrie is dat uiteraard het geval. Niet voor niets hebben verschillende optimalisatie theorieen hun oorsprong in de autowereld zoals het scientific management van Taylor dat onder andere in de Ford autofabrieken werd toegepast en het latere lean manufacturing of lean management wat in de fabrieken van Toyota werd toegepast. Lean management is in feite voortgekomen uit het scientific management van Taylor. Het maakt echter wel duidelijk dat de auto-industrie voortdurend bezig is om zich te specialiseren en te optimaliseren. Daar is natuurlijk een goede aansturing voor nodig.

Hogere eisen aan autotechnologie
Daarbij komt dat de technologie ook vereist dat er steeds hogere kwaliteit wordt geleverd. De druk vanuit de overheid en de maatschappij om elektrische auto’s te ontwikkelen die minder milieubelastend zijn zorgt er ook voor dat de auto-industrie de komende jaren nog flink wat uitdagingen te wachten staat. Dan hebben we het nog niet eens over de technologie voor autonome oftewel zelfrijdende auto’s. Dit alles zorgt er voor dat autoproducenten met innovatieve modellen moeten komen die duurzaam zijn en zoveel mogelijk de bestuurder ondersteunen met sensoren en verschillende andere technieken. De automatisering in de auto moet ook op een hoger niveau worden gebracht. Dat schept een uitdaging voor de ontwerpers maar ook voor de bouwers die er voor moeten zorgen dat hun autofabrieken in staat zijn om auto’s te bouwen en te leveren die aan de steeds hogere kwaliteitsstandaarden voldoen.