Autobranche groeit in 2015 verder

Het gaat steeds beter met de autobranche. De afgelopen drie jaar was er nog sprake van een krimp in deze sector maar 2015 lijkt het jaar van de omkeer. In het eerste kwartaal van 2015 was er sprake van een omzetstijging van ongeveer vier procent. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal verkopen met ongeveer zes procent. De groei in de autobranche is door het Centraal Bureau voor de Statistiek in verschillende branchetakken onderverdeeld. Hierdoor wordt nog beter inzichtelijk gemaakt welke specifieke branchetak van de autobranche het goed deed ten opzichte van de rest.

Verkoop bedrijfswagens
Uit het onderzoek van het CBS kwam naar voren dat met name in de sector bedrijfswagens een sterke groei in de verkoop plaatsvond in het eerste half jaar van 2015. Vooral in de maanden april , mei en juni nam de verkoop van bedrijfswagens enorm toe, met meer dan achttien procent. In totaal nam de verkoop in die periode toe met 19.000 bedrijfswagens.  Het CBS spreekt van een gemiddelde groei van veertien procent voor deze branchetak over de eerste twee kwartalen.

Verkoop van motoren
Verkopers van motoren zagen hun omzet met ruim tien procent toenemen. Er werden in de periode tussen begin april tot en met eind juni ongeveer 4.250 motoren verkocht. Door de gunstige omzetontwikkeling is het vertrouwen van ondernemers in deze branche toegenomen tot een zeer hoog niveau. Men heeft het over het hoogste niveau sinds 2011. Ten opzichte van het recordjaar 2007 loopt de omzet in autobranche nog ongeveer twintig procent achter.

Verkoop van personenauto’s
Ook de verkoop van personenauto’s nam toe. Het tweede kwartaal van 2015 was voor deze sector het beste kwartaal sinds 2011. In deze periode steeg de omzet met drie procent. In het eerste kwartaal van 2015 was er nog sprake van een omzetgroei van één procent. In het tweede kwartaal van 2015 werden 92.000 nieuwe auto’s verkocht in Nederland. Dit is wel iets minder dan een jaar geleden.

Reactie van Technisch Werken
De autosector groeit langzaam maar zeker. Het feit dat er met name bedrijfsbusjes en andere bedrijfswagens worden verkocht geeft aan dat bedrijven weer durven te investeren. Dat is een zeer gunstige ontwikkeling. Als bedrijven investeren in middelen verwachten ze meer productie en werk. Dit is weer gunstig voor de werkgelegenheid in Nederland.