Asscher: opvattingen arbeidsmarkt PvdA en VVD ‘onoverbrugbaar’

Lodewijk Asscher is de huidige minister van Sociale Zaken in 2016. Hij behoort tot de PvdA en wil ook lijsttrekker van die partij worden. Tijdens zijn ambt als minister van Sociale Zaken heeft Asscher een behoorlijke invloed gehad op de arbeidsmarkt. Onder andere met de Wet werk en zekerheid heeft hij getracht meer zekerheid te creëren voor flexwerkers op de arbeidsmarkt. Hoewel hij zelf behoorlijk positief is over deze wet is vanuit verschillende partijen uit de arbeidsmarkt zeer veel kritiek geuit. Onder andere werkgevers en scholengemeenschappen vinden de Wwz contraeffectief. Ook verschillende spelers in het arbeidsrecht zijn niet te spreken over de uitwerking die de Wet werk en zekerheid heeft op de arbeidsmarkt.

Minister Asscher heeft echter wel plannen met de arbeidsmarkt. Deze plannen lijken volgens hem niet goed aan te sluiten bij het beeld dat de VVD heeft met de arbeidsmarkt. Daardoor lijkt het volgens de  minister  uitgesloten dat de PvdA in een eventueel volgend kabinet weer samen met de VVD gaat regeren. Volgens Asscher denken de partijen daarvoor veel te verschillend over de manier waarop de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. De minister wil dat mensen meer bescherming krijgen op de arbeidsmarkt. Hij geeft aan dat de VVD en D66 juist de bescherming van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt willen verminderen. Die partijen geloven volgens Asscher dat mensen met minder bescherming op de arbeidsmarkt beter af zijn. Dit heeft de minister aangegeven in een gesprek met een interviewer van de nieuwswebsite NU.nl.

Als het aan de PvdA ligt wordt het aantal flexbanen teruggedrongen. De ontslagregels moeten in stand worden gehouden. Daarnaast moet de cao op zoveel mogelijk werknemers worden toegepast. Deze aspecten staan in het verkiezingsprogramma van de partij. Deze aspecten zijn echter geheel anders dan die van hun liberale coalitiepartner. Daardoor lijkt een samenwerking tussen de PvdA en de VVD in de toekomst niet mogelijk. Minister Asscher geeft aan: “Het is in ieder geval duidelijk dat dit voor mij een niet onderhandelbaar, belangrijk onderwerp is.”